Fotolia 25501840 XS

Nieuws over sterke punten onderzoek


Dit voorjaar zijn we samen met de Universiteit van Tilburg een onderzoek gestart naar de effecten van het werken met talenten en sterke punten. Daar is al wat over bekend, maar in de Nederlands / Vlaamse context was er nog weinig onderzoek naar gedaan. Een flinke groep organisaties deed mee en de eerste resultaten zijn binnenkort bekend. Bovendien start de Universiteit Tilburg een vervolgonderzoek op. U heeft dus opnieuw de kans om mee te doen!

 

Resultaten

Het onderzoek richt zich op het het ontdekken van de mate waarin er aandacht is voor sterktes. Voelen mensen zich gezien en erkend in hun talenten? En: hebben ze het idee dat ze die talenten in het werk kunnen inzetten en ontwikkelen? Ook onderzoeken we in hoeverre in het HR beleid aandacht voor talenten is ingebed. Vervolgens kijken we wat het effect daarvan is op factoren als welbevinden, innovatievermogen, prestatie en sociale relaties.

 

Er komen interessante verbanden naar voren. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat mensen die zich meer gezien voelen in hun talenten, zich opener en ondersteunender opstellen in de samenwerking met collega’s. Ze hebben meer ruimte om te zien waar behoeftes van anderen liggen en zijn meer bereid om mee te denken. Ook op andere terreinen doen we interessante ontdekkingen. De studenten die het onderzoek uitvoerden met docent Marianne van Woerkom, zijn op dit moment druk met de verslaglegging. Als je benieuwd bent naar het eindrapport: laat het gerust weten!

 

Meedoen aan vervolgonderzoek?

Nog leuker is het misschien om zelf mee te doen. Er is vanuit de Universiteit een vervolgonderzoek opgezet. Christina Meyers, een van de (inmiddels afgestudeerde) Masters-studenten, voert het komend half jaar met Marianne van Woerkom een vervolgstudie uit. Dezelfde vragen staan centraal. Er is nog ruimte voor organisaties.

 

Met behulp van een vragenlijst brengen de onderzoekers in beeld in hoeverre mensen de omgeving ervaren als 'talentgericht' en wat voor effecten dat heeft op zaken als welbevinden, innovatie en prestatie. Deelnemende organisaties krijgen een geanonimiseerde terugkoppeling en als er voldoende animo voor is organiseren we ook een uitwisselbijeenkomst.

 

Elke organisatie die benieuwd is naar de mate waarin mensen zich aangesproken voelen op hun talenten, en het gevoel hebben dat ze die kwijt kunnen in hun werk, kan meedoen. Deelnemende vakgenoten uit het eerste onderzoek gaven aan dat het onderzoek helpt om in de organisatie aandacht te krijgen voor het thema ‘sterke punten’. En net als de deelnemers uit de eerste ronde krijgt u natuurlijk ook een onderzoeksrapport-op-maat. 

 

Wie deelname overweegt, kan contact opnemen met de onderzoekers. We kunnen dan vragen beantwoorden en meer uitleg geven. 

 

Meer informatie?

Overweeg je om je aan te melden, wil je meer informatie of op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? Neem gerust contact op met het onderzoeksteam, via:

 

Christina Meyers

Departement Human Resource Studies, Universiteit van Tilburg

E-mail: m.c.meyers@uvt.nl

Telefoon: 013-4662388.