GlowBanner

Glow: stralen op het werk!


Lynda Gratton - onderzoeker en auteur van The Democratic Enterprise en Hotspots - is een managementdenker die me altijd inspireert met haar ideeën en manier van kijken. Gelukkig heeft ze dus een nieuw boek uit. Het heet: Glow. Hoe kun je stralend je werk doen? Oftewel: met aanstekelijke energie werken aan spannende vraagstukken, waar je slimme oplossingen voor verzint. Vernieuwend en vitaal.

 

Hotspots als broedplaats voor vernieuwing

Een verrassende insteek voor Gratton, die zich meestal richt op de vraag hoe je organisaties zo kunt inrichten dat innovatie er bijna vanzelfsprekend verloopt. 'Hot spots' noemt ze die afdelingen en teams waar vernieuwing en energie van af stralen. Ze adviseert bedrijven en instellingen om dergelijke broedplaatsen te voeden en versterken. Haar website hotspotsmovement.com staat vol achtergrondinformatie en interessant bronnenmateriaal.

 

Mensen centraal: wat doen vernieuwers?

In Glow richt ze zich niet op de context maar op de personen binnen die omgeving. Succesvolle vernieuwers, mensen die vol energie werken en altijd de spannendste projecten en meest boeiende mensen lijken aan te trekken. En zich steeds blijven ontwikkelen. Hoe werken zij? Op welke manier pakken ze vraagstukken aan, zodat ze niet alleen tot vernieuwende oplossingen komen maar ook met plezier en energie werken? En een soort magneet lijken voor anderen, die graag met ze samenwerken. Ze baseert haar boek op veel onderzoek en bronnen maar schrijft het op een luchtige en directe manier op. Wat is volgens haar het geheim van 'stralen op het werk'?

 

Drie ingrediënten voor Glow

Ze bouwt haar verhaal rond drie principes:

  1. Een cooperatieve 'mindset': om te stralen is het belangrijk dat je gericht bent op het samenwerken met anderen: dat je anderen opzoekt, ideeën en vragen deelt, een constructieve en onderzoekende dialoog kunt voeren, anderen weet te verleiden om met je mee te doen... Omdat je samen eerder tot vernieuwende gedachtes komt. En complexere vraagstukken aankunt.
  2. Werelden verbinden: grensverleggende oplossingen verzinnen vraagt werken met mensen uit verschillende werelden, die vanuit een diversiteit aan perspectieven kijken. Vernieuwers hebben een breed netwerk, met ook 'vreemde vogels' ertussen. En ze weten die verschillende invalshoeken te benutten.
  3. Latente energie aanboren: veel mensen en systemen benutten niet al hun energie. Mensen met 'glow' weten die energie juist wel los te maken. Bij zichzelf en bij anderen. Met inspirerende vragen bijvoorbeeld, of een aanlokkelijke visie. Bovenal blijkt het belangrijk om betekenisvol en spannend werk te creeren. Of: zo naar werk te kijken dat het dat wordt voor degene die het doet.

 

Praktisch

Elk van de drie principes licht Gratton helder toe, met veel voorbeelden. Het lijken misschien open deuren als ik ze zo kort samenvat, maar het boek is veel gelaagder en ik vond er veel nieuwe inzichten tussen. Ze vertaalt ze bovendien in praktische acties en tips. Haar onderzoek richtte zich op succesvolle vernieuwers. Maar wat ze met het boek wil is de resultaten zodanig vertalen dat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Gratton wenst iedereen toe om te stralen op het werk. En ziet het bovendien als belangrijk voor organisaties. Die hebben het nodig dat hun mensen 'glowen'. Alleen zo blijf je 'ahead of the curve'...

 

Liever kijken dan lezen?

In een You Tube video vat Gratton haar boek heel toegankelijk samen.