HomeInspiration › Article

Sterke punten als basis voor ontwikkeling

par: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Source OR informatie, jaargang 33, nr. 6, juni 2007. p. 34 - 37   28-05-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Dit artikel breekt een lans voor een andere manier van kijken, die de laatste tijd steeds meer

weerklank vindt. Een insteek waarbij we niet inzoomen op datgene wat mensen niet goed

kunnen, maar juist ‘talenten’ als ‘ontwikkelpunten’ nemen. Een waarderende benadering van

personeelsontwikkeling.