HomeInspiration › article

Sterke punten als basis voor ontwikkeling

By: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Source: OR informatie, jaargang 33, nr. 6, juni 2007. p. 34 - 37   11-29-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

Dit artikel breekt een lans voor een andere manier van kijken, die de laatste tijd steeds meer

weerklank vindt. Een insteek waarbij we niet inzoomen op datgene wat mensen niet goed

kunnen, maar juist ‘talenten’ als ‘ontwikkelpunten’ nemen. Een waarderende benadering van

personeelsontwikkeling.