Publicatieprijs voor Cees Sprenger

19 nov 10

Publicatieprijs voor Cees Sprenger

Tijdens de Nacht van het Advies, georganiseerd door de Ooa en de ROA, is de Professionele Publicatieprijs uitgereikt aan onze collega Cees Sprenger, voor zijn artikel 'Slim vakmanschap: hot spots bij de politie'. Dat artikel verscheen in Holland Management Review van juli 2010. We zijn natuurlijk heel trots! Om het te vieren publiceren we hier nogmaals het blog dat Cees deze zomer schreef over zijn artikel.

 

Slim vakmanschap - door Cees Sprenger

De druk op de politieorganisatie om meer te doen met minder neemt toe door de aangekondigde bezuinigingen. Beter werk afleveren doet een groot beroep op het vakmanschap van politiemensen. Dit vraagt meer ruimte voor ontwikkeling van mensen en werk. En vóór alles een hele andere oriëntatie en werkwijze van leidinggevenden.

 

Slimmer werken

In mijn artikel "Slim vakmanschap: 'hotspots' bij de politie" in het Holland/Belgium Management Review staat de vraagstelling centraal hoe binnen de politieorganisatie vakmensen meer dan nu in staat gesteld kunnen worden om met elkaar en met partners uit andere maatschappelijke organisaties slimmer te werken en hoe de zo ontwikkelde vernieuwingen ook verankerd kunnen worden zodat collegavakmensen ze kunnen overnemen.

 

Aandachtspunten

Vanuit het perspectief van theorieën over complexiteit, leiderschap en interactief werken komen drie aandachtspunten voor slim vakmanschap naar voren.

  1. Ten eerste het versterken van leiderschap bij vakmensen zodat zij besluiten om door henzelf ervaren urgente veranderthema’s op te pakken.
  2. Ten tweede: de wijze waarop vakmensen meerdere collega’s binnen en buiten de politieorganisatie met elkaar kunnen verbinden tot ‘gelegenheidscoalities’ rond urgente vraagstukken in het werk.
  3. Ten derde: het verbreden en verspreiden van kleine situationele vernieuwingen tot een bredere kring van collega’s en korpsen. Leidinggevenden en stafmedewerkers spelen in dit verspreidingsproces een cruciale rol.

 

Ontwikkelbenadering

De aanpak die wordt beschreven is een ontwikkelbenadering, waarin vakmensen zelf de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen om het werk slimmer aan te pakken. Slim vakmanschap is eerder een collectief dan een individueel vermogen om tot slimme oplossingen te komen in samenwerking met ketenpartners.

 

Lees het hele artikel.


Andere interessante blogs op het thema “Kessels & Smit” voor jou geselecteerd:


Storytelling van binnenuit

20 mrt

Storytelling van binnenuit

Samen met mijn collega Kirste den Hollander gaf ik onlangs een workshop storytelling. We kregen van deelnemers terug dat ze nieuwsgierig waren naar ‘hoe’ je het verhaal (van de organisatie) nu naar buiten vertelt. Iets waarvan deelnemers achteraf aangaven dat ze daar meer van gehoopt...

Een ongeval op het werk, doodnormaal

12 feb

Een ongeval op het werk, doodnormaal

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat je ’s avonds gezond thuiskomt van je werk. In 2016 gold voor ten minste 2500 mensen dat ze met een ernstig letsel hun werkplek hebben verlaten. ISZW publiceerde in juni jl. een rapport over ernstige arbeidsongevallen. In het...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

26 sep

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

In hun werk als onderwijsonderzoekers bezoeken Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde regelmatig scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. "Ons onderzoek gaat altijd om de vraag hoe een werkomgeving in de school eruitziet die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de...

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

22 sep

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

Ruimte voor fantasieën, aannames en vooroordelen Als je onderzoek doet in een organisatie, is het de bedoeling dat iemand van de inzichten uit het onderzoek leert. Het is daarom zaak om leerzame manieren van werken te kiezen tijdens het onderzoek en voor de presentatie...

De Weegschaal

21 aug

De Weegschaal

Leren op de werkplek is efficiënter dan het aanbieden van formele trainingen. Vooral als het gaat om leren van werkgerelateerde vaardigheden en kennis. De vraag voor veel organisaties is hoe ze het leren op de werkplek kunnen inrichten. Onderzoek op dit vlak laat...

Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

24 jul...

Neem je talenten onder de loep

20 jun

Neem je talenten onder de loep

Weet jij eigenlijk waar je goed in bent? Heb je al eens stil gestaan bij wat jou energie geeft en wat energie vreet? Wat zijn die activiteiten waar je naar uitkijkt of waarbij je de tijd uit het oog verliest? ...
vorige
1 2 3 ... 27 28 29
volgende