Cees Sprenger

Publicatieprijs voor Cees Sprenger

This page is not available in English - View in Dutch:


Tijdens de Nacht van het Advies, georganiseerd door de Ooa en de ROA, is de Professionele Publicatieprijs uitgereikt aan onze collega Cees Sprenger, voor zijn artikel 'Slim vakmanschap: hot spots bij de politie'. Dat artikel verscheen in Holland Management Review van juli 2010. We zijn natuurlijk heel trots! Om het te vieren publiceren we hier nogmaals het blog dat Cees deze zomer schreef over zijn artikel.

 

Slim vakmanschap - door Cees Sprenger

De druk op de politieorganisatie om meer te doen met minder neemt toe door de aangekondigde bezuinigingen. Beter werk afleveren doet een groot beroep op het vakmanschap van politiemensen. Dit vraagt meer ruimte voor ontwikkeling van mensen en werk. En vóór alles een hele andere oriëntatie en werkwijze van leidinggevenden.

 

Slimmer werken

In mijn artikel "Slim vakmanschap: 'hotspots' bij de politie" in het Holland/Belgium Management Review staat de vraagstelling centraal hoe binnen de politieorganisatie vakmensen meer dan nu in staat gesteld kunnen worden om met elkaar en met partners uit andere maatschappelijke organisaties slimmer te werken en hoe de zo ontwikkelde vernieuwingen ook verankerd kunnen worden zodat collegavakmensen ze kunnen overnemen.

 

Aandachtspunten

Vanuit het perspectief van theorieën over complexiteit, leiderschap en interactief werken komen drie aandachtspunten voor slim vakmanschap naar voren.

  1. Ten eerste het versterken van leiderschap bij vakmensen zodat zij besluiten om door henzelf ervaren urgente veranderthema’s op te pakken.
  2. Ten tweede: de wijze waarop vakmensen meerdere collega’s binnen en buiten de politieorganisatie met elkaar kunnen verbinden tot ‘gelegenheidscoalities’ rond urgente vraagstukken in het werk.
  3. Ten derde: het verbreden en verspreiden van kleine situationele vernieuwingen tot een bredere kring van collega’s en korpsen. Leidinggevenden en stafmedewerkers spelen in dit verspreidingsproces een cruciale rol.

 

Ontwikkelbenadering

De aanpak die wordt beschreven is een ontwikkelbenadering, waarin vakmensen zelf de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen om het werk slimmer aan te pakken. Slim vakmanschap is eerder een collectief dan een individueel vermogen om tot slimme oplossingen te komen in samenwerking met ketenpartners.

 

Lees het hele artikel.