HomeKS Bibliothèque › Article

Veranderen: de kunst van het verbinden

par: Robert van Noort, Arne 111968022158 Arne Gillert - ; Source Develop nr 3-2006, p6-13   30-11-2021

Cette page n'est pas disponible en français Choisissez langues
Néerlandais, Anglais

We stellen dat de kunst van veranderen ligt in de kunst van het verbinden. Een organisatie die wil veranderen dient deze verandering te verbinden aan de persoonlijke motieven van medewerkers. Verbinden is echter niet eenvoudig en dikwijls paradoxaal, het betekent regelmatig ook loslaten.