HomeInspiration › Article

De HRD’er als verbinder

par: Arne Gillert 111881036945 Arne Gillert - ; Source Leren in Organisaties, 5, p. 14-16   21-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

HRD in een veranderende wereld betekent ook andere opvattingen over HRD. Welke begrippen bepalen de grenzen en wat kenmerkt de nieuwe rol van de HRD’er?