HomeKS Library › article

De HRD’er als verbinder

By: Arne 111968022158 Arne Gillert - ; Source: Leren in Organisaties, 5, p. 14-16   11-29-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

HRD in een veranderende wereld betekent ook andere opvattingen over HRD. Welke begrippen bepalen de grenzen en wat kenmerkt de nieuwe rol van de HRD’er?