HomeInspiration › Artikel

De HRD’er als verbinder

von: Arne Gillert 111881036945 Arne Gillert - ; Quelle: Leren in Organisaties, 5, p. 14-16   29-11-2007

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

HRD in een veranderende wereld betekent ook andere opvattingen over HRD. Welke begrippen bepalen de grenzen en wat kenmerkt de nieuwe rol van de HRD’er?