impact

Wat is de impact van ons werk? Het eerste jaar van onderzoek zit erop!

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Jaarlijks doen wij - de adviseurs die werken bij Kessels & Smit - honderden projecten voor klanten. Zij maken geld en tijd vrij voor een leertraject, een veranderproces of een innovatie. Wij begeleiden hen hierbij vanuit het vertrouwen dat we hen kunnen helpen resultaat te bereiken. We willen graag meer zicht op de impact die de trajecten hebben, niet alleen direct na afloop, maar ook na enige tijd.

Je hebt altijd wel een beetje beeld van de opbrengst

Gedurende een project krijg je vaak wel zicht op het resultaat dat je aan het boeken bent. Ik denk concreet aan twee type momenten.

  • Ten eerste zijn er de momenten waarop er positief resultaat waar te nemen is. Dit merk je zodra een klant bijvoorbeeld enthousiast is over een bijeenkomst. Of zodra een deelnemer vol is van het resultaat dat hij wist te boeken in zijn werk.
  • Ten tweede zijn er de momenten dat je wilt bijsturen. Die doen zich voor als de klant laat blijken niet tevreden te zijn over het verloop van een project. Of als je zelf wakker ligt van het project.

 

Deze momenten geven je -zij het impliciet- terugkoppeling over het resultaat dat je aan het boeken bent. Deze informatie gebruik je om het traject bij te sturen of een wending te geven, en om jezelf te verbeteren.

 

Vorig jaar realiseerde ik me dat we weinig systematisch onderzoek doen naar de impact van ons werk. Hiermee bedoel ik: met een gedegen methode betrouwbare informatie verzamelen over de manier waarop een interventie doorwerkt in de dagelijkse praktijk van de klant.

Systematisch onderzoeken van de impact gebeurt nauwelijks

We kunnen vaak geen uitspraak doen over de impact die een traject heeft gehad. Laat staan dat we daar feiten en cijfers aan kunnen koppelen. Ik ben hiermee aan het werk gegaan en kwam erachter dat het niet vanzelfsprekend is voor onderwijskundige adviseurs om uitspraken te doen over de impact van hun leerinterventies op organisatiedoelen-niveau.

 

Zo organiseerde ik een workshop voor adviseurs werkzaam bij verschillende bureaus (organisatie-advies) en organisaties (van ziekenhuis tot ministerie). Toen ik hen vroeg een cijfer te geven voor een interventie die ze onlangs deden, antwoordden de meeste adviseurs iets in de trant van: “Dat is moeilijk te zeggen, ik was er niet bij toen de deelnemers het geleerde in praktijk brachten”, en: “een cijfer voor de impact? Dat gaat echt niet, ik wil wel een 9 geven voor de kwaliteit van de interventie zelf. Het was een geslaagde tweedaagse.”

 

De neiging bestaat om het te houden bij bevindingen over hoe deelnemers een bijeenkomst ervaren hebben en hoe hun bekwaamheid daardoor is toegenomen. Ik kwam erachter dat de ‘success case method’ zoals ontwikkeld door Robert O. Brinkerhoff (2006) heel concrete handvatten geeft om systematisch onderzoek te doen.

Na een jaar: impactonderzoek maakt vast onderdeel uit van ons werk

Deze 'success case method’ is erg pragmatisch en combineert kwantitatief en kwalitatief onderzoek met de kracht van individuele verhalen. Het onderzoek bestaat uit een korte breed uitgezette survey en enkele gerichte  interviews. Deze methode helpt je om een verband te leggen tussen de uitgevoerde interventie en de organisatiedoelen.

 

We zijn vorig jaar met deze methode en ook met andere methodes gaan experimenteren. We werken hiervoor samen met een groep studenten die met ons het onderzoek uitvoert. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we met een groep van 15 collega’s en studenten samengewerkt. In totaal hebben we meer dan 300 mensen uit 19 organisaties weten te betrekken. Zij vulden vragenlijsten in, en werkten mee aan interviews, observaties, meeloopsessies of wandelganggesprekken. We kunnen nu van een kleine 10% van al onze projecten iets zeggen over de behaalde impact.

Lees meer over de behaalde impact

Hieronder staan de samenvattingen op een rij van de onderzoeken die al afgerond zijn:

 

Geïnteresseerd?

Wil je jouw eigen trajecten ook (laten) onderzoeken op de impact? Laat een bericht achter of stuur een mail. Misschien kun je je voordeel doen met onze ervaring op dit vlak.

 

Wil je als student in het kader van je stage meewerken aan zo’n onderzoek, meld je dan graag bij mij! Bekijk alsjeblieft ook: