talent 111856244706

Mijn klas barst van het talent!

Ik vertel je graag hoe je het naar boven brengt

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming van de klas en om een veilig leerklimaat te creëren. De nadruk ligt op zelfvertrouwen, mijn plaats in de groep, wat maakt me tot wie ik ben. De leerkrachten van het derde leerjaar in basisschool Sint-Vincentius Buggenhout besloten om tijdens de gouden weken in te zetten op talent. (We kiezen in deze blog voor fictieve namen voor de kinderen uit respect voor hun privacy.)

 

Wat is talent?

Talent is een woord met heel veel betekenissen en ladingen. Als wij het hebben over talent, gaat het niet over ‘in iets uitblinken’ of ‘de beste zijn’. Het gaat wel over activiteiten die je weinig moeite kosten en die je voldoening geven. We bedoelen hierbij dus gedrag en patronen die inherent bij kinderen aanwezig zijn. Het talent van kinderen is een goudmijn die er naar vraagt om herkend en geactiveerd te worden.

 

Juf Em: Het is belangrijk dat de leerlingen ondervinden dat elk kind uniek is en zijn eigen talenten heeft. Je kan niet in alles de beste zijn. Dat is iets heel belangrijks om te beseffen. Sommige kinderen vinden van zichzelf dat ze nergens goed in zijn. Werken aan talent helpt hen om hun eigen talenten te leren kennen en hier mee aan de slag te gaan.

 

Waarom zou je in de klas werken aan talent?

Juf Annemiek: Tijdens de gouden weken (begin schooljaar tot herfstvakantie) leggen we de nadruk op zelfvertrouwen, wat is mijn plaats binnen de groep, wat zijn mijn talenten of mijn moeilijkheden, ... Kortom wat maakt mij uniek en wat maakt me tot wie ik ben. We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om deze weken tot een succes te maken. De workshop rond talenten van Maggelien paste daar perfect bij.

 

Je hebt anderen nodig om je eigen talent te zien. Dat maakt het heel waardevol om hier in een klascontext rond te werken. Kinderen en leerkrachten brengen veel tijd met elkaar door. Dat maakt een klas de ideale plek om rond talent te werken.

 

Juf Em: De activiteit was een succes. De kinderen ontdekten via kringgesprekken wat ze graag doen en konden dan later een link leggen naar hun talent. We ontdekken dat we hetzelfde graag kunnen doen, maar vanuit verschillende talenten. Het ene kind bakt graag koekjes omwille van het plannen en organiseren, het andere kind geniet er van om de reacties te zien van de mensen die de koekjes opeten. Dat was heel interessant om vast te stellen.

 

Ik kom in organisaties waar volwassen mensen nog steeds op zoek zijn naar hun talent. Hoe vroeger je van jezelf weet wat je graag doet, hoe vroeger je daar op kan verder bouwen. Hiermee leg je een mooie basis voor zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een talentworkshop is een krachtig startmoment. Op het einde van deze blog deel ik twee methodieken die we gebruikt hebben in de talentworkshop en waar je alvast zelf mee aan de slag kan in je klas. Maar deze workshop staat niet op zichzelf. Het thema talent loopt als een rode draad doorheen het hele schooljaar. De workshop geeft je een startpunt en handvatten om er in je klaswerking mee aan de slag te gaan.

 

Juf Annemiek: Na de sessie kan er in de klas verder gewerkt worden aan de talenten van de kinderen. Er zijn veel werkvormen die je af en toe terug kunt nemen.

 

Is het wel altijd zo gemakkelijk?

Niet elk kind vindt school even gemakkelijk. Daarom ga ik op zoek naar activiteiten die de kinderen thuis graag doen. Maar dan nog kan een talentworkshop uitdagend zijn.

 

Robbe, één van de kinderen, kon niet antwoorden op de vraag wat hij goed kon. Daarom stelde ik hem de vraag: “Als je mama of papa roept voor het eten, wat ben je dan aan het doen?” Op dat moment begon hij super gepassioneerd te praten over gamen. Hij gaf mij een heel gedetailleerde uitleg over hoe je in een ander level kunt komen. Toen ik hier nog verder op doorvroeg, bleek dat het samen gamen voor hem het allerbelangrijkste was. Hij zorgde er voor dat zijn vrienden ook goede prestaties konden neerzetten door zijn kennis van het spel te delen. Hiermee kwamen mooie talenten naar boven, zoals stille helper (bijdragen tot het succes van de ander) en groeimotor (energie krijgen van anderen vooruit te zien gaan).

 

Juf Annemiek: Ik was verrast dat de kinderen zo goed geluisterd hadden naar elkaars verhalen. Ook kinderen die het wat moeilijker hebben om te zien wat ze goed kunnen, leefden helemaal op.

 

Wat vinden de kinderen zelf?

Marie: Ik vond het erg leuk. Er waren heel verschillende activiteiten. Ik vond het knutselen het leukst. Ik heb samengewerkt met Musu. Ik kende haar nog niet zo goed en het was leuk om haar beter te leren kennen. Maar ik vond het ook fijn om met mijn vrienden samen te werken.

 

Conclusie?

De conclusie laten we voor juf Em: Om te starten is het voor de leerlingen al heel fijn om samen in groep iets te doen. Dit bevordert de samenwerking en groepsvorming. Het feit dat de leerlingen ook nog eens hun talenten kunnen ontdekken, is zeker en vast een meerwaarde. Kinderen zijn vaak heel onzeker en twijfelen regelmatig aan zichzelf. Dankzij deze sessie hebben kinderen meerdere talenten leren ontdekken, waarvan ze niet wisten dat ze dat talent in zich hadden. Dit kan in elke klas gebruikt worden.

 

 

talentenkaartjes2 111856245142

1. Tools die je snel kunt toepassen in de klas

Hier geef ik je alvast twee leuke werkvormen mee die je in de klas kunt doen.

 

2. Een pedagogische studiedag in het teken van talent

Werken aan talent is een heel positieve en waarderende benadering, die veel zuurstof geeft in de klas en op school. Iedereen heeft talent en als leerkracht ben je de uitgelezen persoon om dat talent naar boven te (helpen) halen. Het is een fijne manier om de leerlingen op een andere manier te leren kennen.

 

Wil je in jouw school ook aan de slag met talent?

Dat kan! Ik begeleid met plezier een pedagogische studiedag voor leerkrachten lager onderwijs.

 

Op het programma:

  1. Beperkte intro om het kader te schetsen: wat moet je weten om een talentgerichte omgeving te kunnen creëren?
  2. Op zoek naar eigen talenten: weet ik wel wat mijn eigen talenten zijn + in gesprek met elkaar op zoek naar elkaars talenten.
  3. Co-creatief luik: hoe kunnen we in onze dagelijkse praktijk ervoor zorgen dat kinderen zich bewuster worden van hun talenten én hen in die talenten stimuleren? Opzetten van experimenten

 

Als het gaat over een traject begeleiden, voorzien we twee pedagogische studiedagen en bijvoorbeeld de opvolging van een werkgroep. Doelstellingen van dit traject zijn dan hierbij: 

  • Het team van leerkrachten meenemen in het concept ‘talent’ en talentontwikkeling en hen bewust maken van hun eigen talenten en de complementariteit die er in het team is
  • Als leerkracht vaardiger te worden en het talentperspectief nog meer deel uit te laten maken van de dagelijkse praktijk: talenten zien, kunnen benoemen en stimuleren..

 

Duur: 3 à 4 uur voor een pedagogische studiedag. Wil je langer werken rond talent? Dat kan ook. Dan installeren we een werkgroep van leerkrachten. Ik begeleid deze groep zodat zij het talentverhaal op school kunnen uitrollen.

 

Maggelien Lambrechts small 111856250126

Over Maggelien

Maggelien Lambrechts is adviseur bij Kessels en Smit. Zij geeft workshops rond individuele en teamontwikkeling (b.v. rond talent) en is ook loopbaanbegeleider.

Als mama van drie kinderen vindt ze het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen voelen en zich volop kunnen ontwikkelen in de dingen die ze graag doen. Tijdens de schoolperiode spelen juffen en meesters een belangrijke rol in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarom ondersteunt Maggelien leerkrachten met methodieken en werkvormen rond talent.

 

Neem contact op met Maggelien.