boekcover talent bezieling

Boek: leiden naar talent en bezieling

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Onder aanvoering van Griet Bouwen (Stebo) hebben de leden van het Vlaams Lerend Netwerk ‘Talent en Bezieling’ een inspirerend boek gemaakt: ‘Leiden naar Talent en Bezieling. Energie van mensen verbinden tot teamkracht’.

De bundel is een voorlopige bekroning van het leerproces van de 100 deelnemers aan het lerend netwerk, dat onlangs werd bekroond tot ESF-ambassadeur. Luk Dewulf en Luc Verheijen speelden een trekkersrol in dit netwerk, Luc schreef ook mee aan de publicatie.

 

Lerend netwerk

In het lerend netwerk hebben mensen uit diverse organisaties op allerlei manieren geexperimenteerd met de sterke punten benadering en Appreciative Inquiry. Deelnemers konden zowel in de grote groep, in actieleergroepen en aan de hand van een eigen project leren. Tegelijk namen ze deel aan een "Appreciative Inquiry Certificate Programme", leidend tot een certificaat van de universiteiten van Leuven en Cleveland, in nauwe samenwerking met professor Ron Fry.

 

Kern van het boek

Zij zijn er helemaal uit: ‘Focus op de sterkten van je medewerkers, en bouw op het werk aan relaties van hoge kwaliteit. Het gevolg is dat bezielde medewerkers met passie investeren in hun talent. Dat werkt aanstekelijk in teams. Bezielde medewerkers in creatieve teams maken organisaties sterk en innovatief.’ Het boek vertelt aan de hand van hun eigen experimenten over hoe dat werkt en hoe anderen dit ook kunnen doen werken.

 

Verder kennis en ervaring delen

Er is ook een interactief forum opgericht om meer informatie te verkrijgen en ervaringen uit te wisselen. De auteurs hopen dat het boek een levend document wordt en mensen inspireert tot samen verder leren over hoe je waarderend werken in de praktijk vormgeeft.

Klik hier voor meer informatie over het boek en de online community.