HomeKS Bibliothek › Artikel

Talent en bezieling centraal

von: luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Quelle: Leren in Organisaties, december 2008, p. 24-25   27-01-2009

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Een interview met Luc Verheijen over het Vuurwerkt project uit Vlaanderen. Een initiatief om kansengroepen te ondersteunen bij het versterken van hun capaciteiten en talenten. De AI principes vormen de basis onder deze aanpak.