HomeKS Bibliothèque › Article

Talent en bezieling centraal

par: luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Source Leren in Organisaties, december 2008, p. 24-25   23-05-2022

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Een interview met Luc Verheijen over het Vuurwerkt project uit Vlaanderen. Een initiatief om kansengroepen te ondersteunen bij het versterken van hun capaciteiten en talenten. De AI principes vormen de basis onder deze aanpak.