dreamstime s 23050348

Zelflerende teams


Hoe neem je “leren tijdens je loopbaan” zelf en met je team in handen? Los van vormingsverplichtingen, vormingsbudgetten en vormingsverantwoordelijken: als je zelf eigenaar mag zijn van je leer- en groeiproces in je job. Omdat leren vanuit intrinsieke motivatie zoveel beter werkt, dan opgelegde pakketten.

 

De centrale vraag in deze korte documentaire: “Wat als leerlingen hun eigen leren vorm mogen geven?” geeft veel inspiratie hiervoor. In een experiment op een Amerikaanse Public School nemen leerlingen hun eigen leerproces helemaal in handen, zonder aanwezigheid van leerkrachten. Of van volwassenen tout court. En het mooie is dat ze hierin een proces alleen én een proces samen gaan.

 

Dit is de kern, zoals ik hem zelf graag wil adopteren in mijn leven, en in onze Learning Company:

 

1. Je vraag is het begin

Je leerproces start met het vinden van een vraag. Een vraag die jou trekt, die je uitdaagt, waar jij ontzettend graag het antwoord op wil kennen. Die vraag ontsteekt je nieuwsgierigheid en je onderzoeksdrang. En die twee zijn centraal om te leren vanuit interne motivatie.

Wat wil je leren? Wat wil je kunnen? Wat wil je veranderen?

 

Stel jezelf een vraag en ga op zoek naar het antwoord. Op jouw manier: door informatie te zoeken, door in gesprek te gaan met experts of anderen in gelijkaardige rollen. Door te oefenen, te experimenteren. Door tijd te nemen om te plannen, of te lezen.

 

De leerlingen in het experiment stellen zichzelf aan het begin van elke week een vraag. Niet uit de lucht gegrepen, eerst doorlopen ze een kort denkproces om de goede vraag te vinden en uit te kristalliseren. Daarna geven ze zichzelf een hele week de tijd om antwoorden te zoeken. En, omdat hun leerproces er ook één is van samen-leren: aan het eind van de week is er een presentatie van elk ‘antwoord’ voor de anderen. Mooi, want zo worden we elkaars leraren. Bovendien voegt dit een extra stap toe aan je leer-uitdaging: je begrijpt iets pas echt goed als je in staat bent het aan anderen uit te leggen. Het delen van je kennis en kunde dwingt je helder te krijgen waar het om gaat. En het vraagt dat je zoekt naar manieren om anderen te inspireren en te boeien.

 

2. Je persoonlijke uitdaging

Naast de wekelijkse vragen, nemen de zelfsturende studenten een persoonlijke uitdaging op zich voor het hele schooljaar. Ook voor ons een aantrekkelijk idee, vind ik.

Waar wil ik mij tegen volgende zomer in ontwikkelen? Naast de dagelijkse opdrachten en de routine. Op welk deel van mijn vak, welke vaardigheid of welk thema wil ik mij toeleggen?

 

Kies voor je talent: ga voor ontwikkeling in een gebied of een activiteit waar je energie van krijgt, waarin de tijd vliegt, waar je naar uitkijkt. Want dat is waarin jij kan excelleren, waarin je meesterschap kan bereiken, waarin je voor anderen de grootste meerwaarde kan betekenen. En het laadt je batterijen op.

 

3. De groepsuitdaging

Met je team samen bepaal je ook zo’n jaaruitdaging. Waar willen we samen krachtiger in worden? Wat willen we samen aanpakken, veranderen of leren?

 

Alleen al uit het gesprek over wat die groepsuitdaging zal zijn kan je veel leren. Een gedeelde kijk op jullie richting én een engagement dat je hiervoor samen wil aangaan – niet zelden is het bereiken hiervan al versterkend voor een team.

 

Het boeiende is dat deze uitdaging gaat over een leer- of groeiproces waar jullie zelf eigenaar van zijn. Waar jullie zelf vragende partij in zijn. Zelfs als er ook allerlei vragen en verwachtingen van derden zijn, waardoor je schijnbaar geen tijd hebt voor eigen ontwikkelingsvragen. Misschien vooral dan.

 

Deze blog verscheen ook op vrijdagvisiedag.com.