doewaar

Werkgeluk vergroten zonder van baan te veranderen


Op zoek naar meer werkgeluk

Haal jij als young professional voldoening uit je werk? Als we afgaan op de berichten online is er een grote kans dat jouw baan niet (helemaal) voldoet aan je behoeften. Anders gezegd: de kans is groot dat je op zoek bent naar meer werkgeluk. Begin dit jaar kwam uit het Young Professionals Onderzoek dat 67% van de jonge professionals hoopt te veranderen van baan, om zo hun werkgeluk te vergroten. Simon Klop van YSE maakt zich zelfs zorgen om de young professionals van nu. Hij stelt dat organisaties dingen anders kunnen inrichten om werkgeluk te vergroten. Minstens zo interessant vinden wij de vragen: wat kan jij zelf doen om je werkgeluk te vergroten? En moet je daarvoor echt op zoek naar een andere baan of plek?

 

Dat er een relatie bestaat tussen het benutten van je talent en het ervaren van geluk weten we al langer. Talentontwikkeling is niet voor niets een hot topic. Ook de onderzoekers van het Young Professional Onderzoek geven aan dat ‘je waarschijnlijk meer werkgeluk ervaart op het moment dat je je talent benut’. Uit het onderzoek blijkt nog een belangrijke factor invloed te hebben op werkgeluk: het vormgeven van je baan. Zelf invloed uitoefenen op je takenpakket en ontwikkelmogelijkheden dus, zodat je baan wel aan jouw persoonlijke behoeften voldoet. En je jezelf kan zijn op je werk.

 

Invloed uitoefenen op de invulling van je werk

Dat vormgeven van je baan, het craften van je job, kan op verschillende gebieden. Waarbij het belangrijk is dat jij zelf het initiatief neemt. Jij weet immers wat je meer, minder of anders wilt. Er zijn dingen die je zelf, zonder je leidinggevende, anders kunt doen. Denk aan het opzoeken van een bepaalde collega als sparringpartner/mentor voor een lastige klus of je schrijftalent benutten door een leuke maandelijkse update voor de hele afdeling te schrijven. Er zijn ook dingen waar je je leidinggevende wel bij nodig hebt. Bijvoorbeeld voor een akkoord voor een opleiding die je wilt doen of persoonlijke afspraken die je met hem wil maken over de invulling van je werk. Dit soort unieke afspraken komen tot stand in een gesprek met je leidinggevende en noem je I-deals.

 

Hoe ga ik in gesprek?

So far so good, wat echt helpt is om te weten wat in die gesprekken nu werkt om tot een I-deal te komen. Dat is precies waar adviesbureau Factor Vijf samen met de UvA (2012) onderzoek naar deed. Ze filmden gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden en lieten hen een vragenlijst invullen. Ze zagen dat unieke afspraken gemaakt werden in zo genaamde creatieve dialogen, gesprekken waarin iets nieuws ontstaat. Een interessant kenmerk van zo’n creatieve dialoog is dat er zowel argumenten als emoties worden uitgewisseld. Naast een inhoudelijk voorstel doen betekent dat dus het inbrengen van je gedachten en gevoelens. Over wat er gebeurt in de interactie (‘Ik heb het gevoel dat je telkens van onderwerp verandert als ik het over die opleiding wil hebben’ of ‘Ik heb het gevoel dat je me niet serieus neemt als je mij weer een taak geeft die ik niet wil doen) en over wat het met je doet (‘Dat maakt me boos’) . Niet alleen je inhoudelijke punten voorbereiden voor je in gesprek gaat dus. Bedenk voor jezelf ook waarom dit belangrijk voor je is en wat het met je doet. ‘Bij een creatieve dialoog doet zowel het hoofd (verstand) als het hart (invoelen en inleven) mee (Doosje & De Groot, 2011)’.

 

Leidinggevenden geven in het onderzoek verder aan dat ze sneller een I-deal sluiten met iemand die zelf probleemoplossend onderhandelt en zelf kansen opzoekt. Goed om te weten! Ook dat sluit aan bij de bevindingen van Doosje en De Groot, zij stellen dat een gelijkwaardige opstelling een belangrijk kenmerk is van zo’n creatief gesprek. Hierin ben je natuurlijk ook afhankelijk van de ander maar het gesprek met die houding starten kan je al helpen. Door bijvoorbeeld zelf de lead te nemen in het bepalen van de agenda van het gesprek, de tijd mede te bewaken, veel vragen te stellen en de ander hier ook toe uit te nodigen. Uiteraard spelen je werkprestaties en de relatie die je hebt met je leidinggevende ook een grote rol.

 

Wij dagen je uit om -in plaats van meteen op zoek gaan het groenere gras bij de buren- eens stil te staan bij de vraag hoe jij je verder wilt ontwikkelen. Dan kun je vervolgens onderzoeken welke mogelijkheden je huidige organisatie je nog kan bieden. Kortom, tuinieren in eigen tuin dus.

 

Nieuwsgierig naar meer info?

    • Lees het artikel ‘Iedereen een I-deal’ van Van de Ven, Nauta, Van Vianen & De Pater (2012).
    • Het werkboek ‘Aan de slag met Job Craften’ staat vol praktische tips! Spruyt & Dekker (2014).
    • Take A Step biedt een collegereeks waarin je je in drie bijeenkomsten verdiept in je eigen talenten, waarin je uitgebreid kijkt naar wat je leuk vindt en naar wat jou gaat helpen bij het zetten van een volgende stap.

 

Deze blog verscheen ook op http://www.takeastep.nl