blogmr

Werken aan resultaten vanuit je talenten: go with the flow!


In deze blog kun je lezen hoe je mensen kunt ondersteunen om hun talenten in kaart te brengen en van daaruit te laten kiezen aan welke resultaten ze willen bijdragen. Dat zorgt niet alleen voor energie en flow in het werk. Mensen krijgen zo ook meer zicht op elkaars talenten, waardoor ze elkaar makkelijker kunnen aanvullen en inschakelen bij klussen. Winst op vele fronten dus!

 

Persoonlijke ontwikkeling en resultaatgericht werken gaan hand in hand

Jeugdzorginstelling Jarabee heeft teamcoaches benoemd. Zij staan voor de uitdaging om teams te ondersteunen in de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijkheid en zelforganisatie. De functie van teamcoach is nieuw. Dat betekent dat de teamcoaches zelf nog invulling moeten geven aan deze functie en er nog in willen groeien. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van de organisatie hoog. Samen met hun manager hebben de teamcoaches concrete resultaten benoemd voor 2013 en 2014.

 

De uitdaging voor de teamcoaches is om hun eigen ontwikkeling in de nieuwe functie gang te zetten én dit te richten op de resultaten die ertoe doen. We kiezen er daarbij voor om het leren te concentreren op het versterken van de talenten van de coaches. Dat gaat makkelijker en sneller dan het werken aan ontwikkelpunten, en het levert meer op. Bovendien sluit het versterken van talenten aan bij de manier waarop Jarabee jongeren ondersteunt: namelijk door uit te gaan van hun eigen kracht. Zoals gezegd richten de teamcoaches zich op de ondersteuning van teams bij zelforganisatie en het nemen van resultaatverantwoordelijkheid. Om hierin van toegevoegde waarde te kunnen zijn, vinden de coaches het essentieel dat zij zelf ook in staat zijn hun eigen werk en ontwikkeling te organiseren en verantwoording af te leggen over geboekte resultaten.

 

Maar hoe doe je dat, verbinden van de talenten en de persoonlijke ontwikkeling van de teamcoaches aan resultaten? Hoe zorg je ervoor dat er initiatief ontstaat op deze resultaten in plaats van dat mensen op elkaar zitten te wachten?

 

Stap 1: Breng talenten in kaart

In een sessie met de teamcoaches brachten we eerst in kaart wat ieders talenten zijn. Talenten worden zichtbaar in de activiteiten die iemand moeiteloos doet en die energie opleveren. Daartoe vulden de teamcoaches een sneltest in. Dat gaf een eerste beeld van mogelijke talenten. Meerdere coaches hadden bijvoorbeeld het talent van bruggenbouwer: spanning tussen mensen makkelijk aanvoelen en op zoek gaan naar punten van overeenstemming. Vervolgens kozen de teamcoaches met behulp van kaartjes de talenten uit die het meest op hen van toepassing waren.

 

Daarna stelden ze zich aan elkaar voor aan de hand van die talenten. Dat proces leverde bevestiging en complimenten op. En soms benoemden collega's nog aanvullende talenten. Niet vreemd, want talent is relationeel. Vaak ben je je niet zo bewust van je talent, omdat het voor jou niet zo bijzonder is dat je bijvoorbeeld een continue stroom aan ideeën hebt (talent ideeënfontein). Je hebt dan een ander nodig om je op dit talent te wijzen.

 

Stap 2: Maak een teamtaart

Nu duidelijk was wat ieder aan talenten meeneemt naar het werk, richtten we ons op het team. We maakten een teamtaart van de resultaten die de teamcoaches dit jaar samen dienen te behalen. Dat was eerst niet zo eenvoudig. Voordat je het weet denk je in taken in plaats van resultaten.

Bijvoorbeeld: voeren van inventariserende gesprekken als coach met de teams die je ondersteunt is een taak. Het resultaat dat je daarmee nastreeft is: een gedeeld beeld (team-teamcoach) van én duidelijke afspraken over activiteiten waarbij je als coach het team gaat ondersteunen in 2014.

 

Ook was het even puzzelen welke resultaten op het bordje van de collega's samen liggen, en welke resultaten ieder individueel moet bereiken. Uiteindelijk stond er een heldere taart op de flap en kon elke teamcoach met de collega's bespreken aan welke resultaten hij of zij vanuit de eigen talenten wilde bijdragen. Dit ging verrassend vlot en soepel.

 

Bij elke taartpunt werden namen gezet. Deze teamcoaches waren voortrekker bij het werken aan dat resultaat. Er werden heldere werkafspraken gemaakt om veelal als duo aan de slag te gaan met de resultaten waarop teamcoaches hadden ingetekend. De grote taart was ineens behapbaar geworden!

 

Wat dit oplevert

Deze aanpak kent een aantal opbrengsten. De belangrijkste zijn wat mij betreft:

  • Teamcoaches kennen hun eigen en elkaars talenten. Ze hebben kennis gemaakt met een werkvorm om teams te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun talenten.
  • Teamcoaches hebben geoefend met het (her)formuleren van resultaten. Dit nemen ze mee in hun rugzak als ze met teams aan de slag gaan.
  • Teamcoaches hebben zelf gekozen voor de resultaten waar ze vanuit hun talenten aan willen bijdragen. Deze resultaten zijn nieuw en uitdagend en vormen daarmee een motor voor hun persoonlijke ontwikkeling in de nieuwe rol.
  • Teamcoaches hebben kennis gemaakt met een eenvoudige aanpak om mensen uit te nodigen vanuit hun talenten verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten. Ze kunnen dit introduceren in de teams die ze begeleiden.
  • Wat er bereikt moet worden is bekend (resultaat), maar hoe dat gebeurt bepalen de teamcoaches. Hiermee komen we tegemoet aan de basisbehoefte van ieder mens aan autonomie.

 

De werkvormen die hier besproken worden komen uit de Toolbox Ik kies voor mijn talent, Peter Beschuyt en Luk Dewulf, 2012, Lannoo Campus. Deze blog verscheen ook op www.fcb.nl.