PUNCH Illustratie 5a

Vier leerfuncties van een bezoek van anderen aan jouw organisatie


Als je met iets bijzonders bezig bent, dan kun je erop rekenen dat er mensen zijn die ervan horen en een kijkje willen komen nemen. Dat is wat er gebeurt bij Punch Powertrain, de fabriek in het Belgische Sint Truiden. In deze blogreeks vertellen we hoe de medewerkers steeds meer invloed nemen om hun eigen werk vorm te geven. Inmiddels draaien er vijf CVT’s (Continu Verantwoordelijke Teams) op volle sterkte en komen er regelmatig gasten van buiten een kijkje nemen. Dit blijkt het trotse gevoel te versterken en is ook nog eens heel leerzaam. Want mensen van buiten die kijken weer anders. De illustratie bij deze blog is gemaakt door K&S-collega Joep Schuermans.
 

Het project ‘fluitend naar het werk’ trekt de aandacht

Uit allerlei hoeken ontstaat belangstelling voor de manier waarop gewerkt wordt in de fabriek. Bijvoorbeeld van ‘WCM on the move’, een samenwerkingsnetwerk van zo’n 30 productiebedrijven die regelmatig bij elkaar binnenkijken met de bedoeling van elkaar te leren. Ook is er bezoek geweest van Flanders Synergy. Dit is een organisatie die als doel heeft bij te dragen aan innovaties in technische organisaties in Vlaamse bedrijven. Zij doen dit door wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden en verhalen te verspreiden. Bij alle bezoeken blijkt dat het ‘binnenhalen’ van een ‘blik van buiten’ verschillende functies heeft. We herkennen vier manieren waarop de bezoekjes het leerproces versnellen. Hieronder komen ze aan bod, telkens met een voorbeeld van hoe dit werkte bij Punch.
 

Functie 1: Blikken van buiten zorgen voor trots

Punch verwelkomt keer op keer de bezoekers van buiten. Als we Roland (manager operations) vragen waarom hij hier telkens tijd voor weet vrij te maken zegt hij: “Omdat we fier zijn op wat we gerealiseerd hebben en dit willen delen met anderen. Als je dan goede commentaren krijgt geeft dat energie om verder te doen en een bevestiging dat je de goede weg bent ingegaan”. Anders gezegd: De bezoeken helpen om trots te laten zien aan anderen waar je mee bezig bent. De bezoekers stellen vragen en die helpen je om steeds beter te verwoorden waar je mee bezig bent en waarom. Mails die gasten nadien sturen worden regelmatig vol trots doorgestuurd aan alle groepschefs en ploegbazen.

 

Een greep uit de reacties van een bezoek dat in januari 2015 plaatsvond:

 • “De ganse organisatie zit voortreffelijk in elkaar.”
 • “Alle ondersteunende diensten staan in het teken van de operatoren.”
 • “Ook jullie orde en netheid was indrukwekkend.”
 • “Ik had het gevoel dat iedereen werkelijk al fluitend naar het werk komt.”
 • “Het personeel spreekt duidelijk met overtuiging en recht uit hun hart.”
 • “Goed vind ik de mogelijkheid om per team een aantal zaken zelf te kunnen regelen: verlof, capaciteit.”
 • “De positieve werksfeer in de fabriek was duidelijk voelbaar.  Mensen spraken met fierheid over hun werk. Fluitend naar het werk lijkt hier geen ‘holle slogan’.”

 

Functie 2: Het ene initiatief versnelt het andere

Onlangs vertelden drie bedrijven wat ze hebben meegenomen uit de werkplekbezoeken van WCM On the move in 2014. Eén van hen was het bedrijf Arcelor Mittal. Zij zeiden vooral het bezoek “Fluitend naar het werk” bij Punch inspirerend te vinden. Zij namen naar eigen zeggen als actiepunt mee: “Onze CEO overtuigen om te starten met een soortgelijk project”.

 

Ook diverse andere organisaties noemden Punch. Ze noemden Punch bijvoorbeeld “een ijkpunt voor ons”. De bezoeken helpen blijkbaar om de smaak te pakken te krijgen voor een eigen proces. Zo ging Flanders Synergie in het kader van een eigen onderzoek naar werkbeleving van oudere medewerkers, ook bij Punch op zoek naar een mooi verhaal. Ze luisterden naar Willy Roosen, 57 jaar en 34 jaar werkzaam in de meetkamer. Ze maakten deze reportage.
 

Functie 3: Vragen van anderen zetten je aan het denken

Een derde functie van de bezoeken is dat de gasten de medewerkers in de fabriek helpen om nieuwe input te verzamelen om verdere stappen te nemen. Na een bezoek van Flanders Synergy bijvoorbeeld komt naast de lof ook een lange lijst met vragen en mogelijke aandachtspunten. Allemaal opgetekend vanuit ervaring met andere organisaties en wetenschappelijk onderzoek.

 

Op een aantal punten bevragen zij de productieleiding kritisch. Eén daarvan is bv. De keuze over het inrichten van de teams: bouw je teams rond een productieactiviteit of laat je één team het hele productieproces doorlopen? Of hoe is je organisatieontwikkeling gekoppeld aan de toekomstvisie van de fabriek? Dit levert mooie gesprekken en maakt een aantal dingen scherp. “De brug die je bouwt terwijl je erover loopt” krijgt zo een aantal meer stevige leuningen.

 

Twee punten die enkele keren terugkomen na een werkbezoek in januari zijn:

 • De layout van de teamborden. De adviezen zijn: “Eénzelfde layout van informatieborden voor alle teams”; “De teamborden zou ik uniformiseren. Hier zou ik uitgaan van 1 standaard”.
 • De veiligheid in de fabriek. Iemand zegt: “Al deze acties en betrokkenheid hebben toch nog niet echt het gewenste resultaat gegeven naar LTA’s (Lost Time Accidents maw ongevallen met werkverlet) toe”. En een ander: “Er zou meer aandacht voor struikelgevaar moeten zijn - er waren enkele uitstekende delen in de door ons gebruikte wandelgangen.”

 

Functie 4: Met andere ogen naar je eigen werk kijken levert wat op

De laatste functie die we beschrijven gaat over het op een andere manier naar jezelf kijken. Het is een bekende ervaring: als je thuis iemand op bezoek hebt dan valt ineens die slordige stapel boeken in de huiskamer op en heb je ineens oog voor kleine troepjes waar je eerder overheen keek. Zoiets gaat ook op voor een werkbezoek van anderen. Als je met gasten door je eigen fabriek loopt, zie je je dagelijkse werk door de ogen van een ander. Marc de Wind (COO) beschrijft dit zo: “Als je open staat voor andere ervaringen en inzichten is ieder bezoek weer een cadeautje. Tot nu toe bedenk ik ook zelf iedere keer als we het verhaal vertellen en door de fabriek lopen nieuwe dingen”.
 

Zorg zelf dat je er wat uithaalt

In deze blog kwamen vier functies aan bod die een bezoek van anderen aan jouw organisatie kan hebben. Bij Punch hebben ze ook goed onder de knie hoe je hier zoveel mogelijk uit kunt halen. Ze laten de tips en reflecties niet aan het toeval over. Onlangs kregen bezoekers een invulblad met daarop enkele vragen. Iedere bezoeker vulde dit na afloop in. De uitnodiging luidt: “Voortdurend verbeteren, het zit in ons. Geef ons je mening over wat je tijdens de rondleiding hebt gezien en bouw zo mee aan onze toekomst”. De drie vragen zijn:

 • Wauw… wat ik schitterend vond:
 • Jammer… ik denk dat het volgende beter kan:
 • Mijn algemene indruk was:

 
Punch wil graag continu leren en vraagt hiervoor ook actief input aan anderen.  ‘Practice what you preach’ krijgt op deze manier duidelijk vorm.

 

____________________________

 

In deze tweede blogserie zijn de volgende blogs verschenen: