verander express2

Verander Express, een interactieve ‘Thinkshop’


Soms lijkt de taal die we gebruiken in veranderingsprocessen afkomstig van Prorail of de NS. Zo kennen veranderingsprocessen ‘spoorboekjes’, is er sprake van een ‘rijdende trein’ en ‘parallelle sporen’. Het aardige van reizen met de trein is dat je je reis goed kunt plannen: wanneer vertrek je vanaf welk spoor?

 

Wat er echter tijdens de reis gebeurt blijkt in de praktijk een stuk minder voorspelbaar en planbaar. Je kunt denken aan vertragingen, nieuwe ontmoetingen, verrassende gesprekkken, irraties in de stiltecoupé en ongekende vergezichten. Planbaar en tegelijkertijd onvoorspelbaar dus. De reizigers die je tijdens je reis tegenkomt kennen allemaal hun eigen bestemming en hun eigen verhaal.

 

Wanneer je tijdens je reis eens met deze reisgenoten het gesprek zou aangaan, ontdek je niet alleen wat hun bestemming is, maar ook wat hun verhaal is. Deze ontmoetingen en verhalen kunnen je aan het denken zetten en je een ander perspectief aanreiken. Dit gegeven is het uitgangspunt voor de Verander Express.

 

Thinkshop

De Verander Express is een interactieve ‘Thinkshop’ waarin je zelf aan de hand van korte interviewfragmenten drie thema’s verkent en verdiept die spelen bij veranderingen in organisaties. Plezier, macht en onvoorspelbaarheid. Naast de filmfragmenten biedt de Verander Express de gelegenheid om samen met jouw reisgenoten (uit je team of organisatie) de thema’s te verdiepen. De diversiteit aan perspectieven, reflecties en verhalen zet je zelf ook aan het denken over jouw eigen perspectief. Hoe denk jij over veranderen? En hoe handel jij in jouw praktijk? Deze meervoudigheid aan opvattingen op de thema’s kan bijdragen aan het beter begrijpen en het effectiever hanteren van veranderingen in je eigen team en organisatie.

 

Op reis met de Verander Express?

De Verander Express is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk bezig is om zaken werkend te krijgen en te veranderen. Groot of klein. Complex of eenvoudig. Schrijf je in voor een van de coupés, waarin we jou uitdagen om jouw perspectief op je eigen vraagstuk te onderzoeken.

 

Coupe Macht

De oerdefinitie van macht van Robert Dahls luidt: “Macht is het vermogen van A om B dingen te laten doen die B eigenlijk liever niet wil.” Die definitie durven we te betwijfelen. Macht hangt naar ons idee namelijk samen met hoe die ervaren wordt. Macht ontstaat in relaties. Eén van onze uitgangspunten is dat machtsdynamieken een veel sterkere verklarende factor zijn voor wat er in organisaties gebeurt. Dit meer dan de plannen en visies van het management die ‘geïmpregneerd’ worden. De laatste jaren komt dan ook meer en meer de vraag op of macht iets is wat je ‘hebt’. Recente wetenschappelijke literatuur beschrijft macht steeds meer vanuit de gedachte dat het niet tastbaar is. Machtsdynamieken veranderen steeds en uiten zich in de relatie tussen mensen.

  • Data: op vrijdagmiddag 21 juni (13.00 uur t/m 16.30 uur) Locatie: Maliebaan 45 te Utrecht

 

Coupe Onvoorspelbaarheid

In ons werk krijgen we van een opdrachtgever vaak vragen in de trant van ‘hoe krijg ik ze zover...?’ Het idee is dan dat er een interventie is, of een set aan interventies zijn, die ervoor moeten zorgen dat anderen hun gedrag gaan veranderen. Maar je kunt organisatieverandering ook beschouwen als het gezamenlijk en relatief onvoorspelbare resultaat van vele lokale acties, spontane gebeurtenissen, toevalligheden en alle managementactiviteiten, die elkaar beïnvloeden en op elkaar inwerken. Iedereen reageert op zijn of haar eigen manier op een verandering, die logisch is binnen zijn of haar eigen lokale context. Dit impliceert dat alles wat er in organisaties afspeelt een zekere mate van onvoorspelbaarheid in zich heeft. 

  • Data: op vrijdagmiddag 28 juni (13.00 uur t/m 16.30 uur) Locatie: Maliebaan 45 te Utrecht

 

Coupe Plezier

Vaak wordt in veranderprocessen de taal gebruikt van: moeilijk, ingewikkeld, lastig, weerstand, taai en ga zo maar door. Dat maakt het allemaal wel heel zwaar… Kunnen we er ook niet wat plezier aan beleven? Wij vinden van wel. Plezier is wat ons betreft een essentiële levensbehoefte en een kracht van ieder mens. Het is een eigen belevenis van iets waar je blij, vrolijk of gelukkig van wordt. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met – en voor – elkaar. Ongeacht wie je bent of wat je rol is. Met plezier slagen we beter in wat we willen bereiken.

  • Data: op vrijdagmiddag 6 september (13.00 uur t/m 16.30 uur) Locatie: Maliebaan 45 te Utrecht

 

Meer informatie

 

Schrijf je in

Vermeld bij opmerkingen voor welke coupe je je wilt inschrijven.

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Hold on...

Bedankt voor je inschrijving.