blogsimcity

Van Simcity naar Slimcity


Spelprincipes als uitgangspunt om een stad te vernieuwen

Onlangs verzorgden wij een inspiratiesessie over gamification voor medewerkers van de gemeente Rotterdam. We hebben gekeken naar wat de invloed van gaming kan zijn op het inrichten van projecten en processen in de stad Rotterdam. In deze blog delen we onze ervaringen. Eerst echter wat achtergrond: waarom gaming als vertrekpunt?

 

Gaming is groot!

Spelen doen we door de eeuwen heen. De intrede van de computer en internet hebben grote invloed op de manier waarop en mate waarin we spelen. Op dit moment is de game-industrie in Amerika groter dan de Amerikaanse filmindustrie. Eén van ons is een enorme fan van League of Legends (LOL), een multiplayer online battle game. Op dit moment hebben er wereldwijd 70 miljoen mensen een account voor LOL. Per dag spelen er 32 miljoen mensen het spel, in 2013 is er in totaal 1,4 biljoen uur LOL gespeeld. Dat is ongeveer gelijk aan 155 jaar. Het afgelopen jaar is het LOL tijdens hun wereldkampioenschappen gelukt om alle tickets in 1 uur tijd van het Staple centre (15000 zitplaatsen) in New York te verkopen. LOL wordt in Amerika officieel als sport gezien. En men onderzoekt zelfs of LOL niet een olympische sport kan worden....

 

Maar wat zijn games eigenlijk?

We delen de definitie van Salen & Zimmerman (auteurs van het briljante boek Rules of Play). "Een spel is een systeem waar spelers/mensen toetreden tot een door regels gecreëerd conflict waarbij de uitkomst variabel is". Dit lijkt in eerste instantie misschien een beetje verwarrend, maar eigenlijk wordt hier gezegd dat spelen overal kan plaatsvinden mits er regels zijn en personen die zich aan die regels willen houden. Dit maakt de definitie voor ons heel ruim en bruikbaar. En kunnen we 'spel' voortdurend inzetten in ons werk als organisatieadviseur.

 

Hoe werken games?

Jane Mcgonical beschrijft in haar boek Reality is broken een aantal principes waaraan een goede game zou moeten voldoen. We hebben die principes omgevormd tot een model. De vijf belangrijkste ingrediënten waarom een game werkt zijn:

  • Doel
  • Regels
  • Vrijwilligheid
  • Feedback
  • Fun


Een game wordt gebouwd met behulp game mechanics en game dynamics. Game dynamics grijpen in op drie losse onderdelen: motivatie, capaciteit en impuls. Motivatie staat voor het willen doen, capaciteit voor het kunnen doen en impuls voor de stimulans. Op zichzelf staand zijn de onderdelen niet zo interessant maar als je ze samenvoegt ontstaat er actie. Dus met game mechanics en game dynamics kun je motivatie en capaciteit beïnvloeden en je kunt zorgen voor prikkels. Iets wat bij organisatieverandering heel belangrijk is.

 

Kunnen we met behulp van game - dynamics en - mechanics processen binnen de gemeente Rotterdam veranderen?

Terug naar de bijeenkomst. Hoe hebben we gaming daar ingezet? Kort gezegd hebben we deelnemers gevraagd om in kleine groepen met behulp van deze dynamics en mechanics realisatieprocessen binnen de gemeente Rotterdam te veranderen. Hoe zou je bijvoorbeeld de buurtparticipatie in een wijk vergroten op basis van game principes? Wat gebeurt er als je een inspraakbijeenkomst in een spelvorm giet?

 

De situatie die ons het meest bijbleef, was de ontwikkeling van groenstroken in de stad. Daarvoor werd - geinspireerd door games - een krachtige, nieuwe aanpak verzonnen. Bewoners van wijken worden uitgenodigd om samen met de gemeente de groenstroken te verzorgen. De wijken gaan tegen elkaar strijden wie de mooiste groenstroken heeft, een soort Live Hay day. In Hay Day beheer je een boerderij – je doet alles zelf, van het zaaien en oogsten tot het maken van truien en pannenkoeken. Zo begrijp je het productieproces achter het consumeren een stuk beter (bijvoorbeeld dat als je een chocolate chipcookie koopt bij Coffee Company, dat die in een uurtje is gebakken in een witte kleioven, en dat daarvoor nodig was: twee ei, twee graan en een suiker). De gemeente hoopt dat door het versterkte begrip van het hele proces meer eigenaarschap ontstaat bij de buurt.

Het is mooi om te ervaren hoe professionals vanuit games een ander perspectief creëren op het oplossen van stadsproblematiek en interne processen. Het biedt ruimte om het anders te doen en geijkte paden te verlaten. Speel je mee?

 

Michael Hebben en Tjip de Jong gaan in het voorjaar van 2014 het leertraject 'Speels Ontwerpen' begeleiden. Binnenkort vind je meer informatie op de FCE site.