dreamstime m 19412385

Teamdoelen werkbaar maken


De Kleine Kornuiten, een groene kinderopvang in Overijssel, heeft een duidelijke keuze gemaakt in de ambitie voor dit jaar: verdere professionalisering. De pedagogisch medewerkers vervullen daarin een sleutelrol. De eerste stap is gezet. Ieder team heeft een doel geformuleerd. Op een Ontdek-je-talenten avond brengt iedereen de eigen talenten in kaart. Daarna leggen we de talenten in het team naast de teamdoelen en gaan we in gesprek over de vraag hoe deze talenten bijdragen aan het behalen van het doel. Wie gaat wat doen? Collega's met aanvullende talenten uit andere teams worden uitgenodigd om een klus op te pakken. Zo heeft een team bijvoorbeeld behoefte aan een collega die goed is in plannen maken en helpt om het doel in concrete stappen uiteen te rafelen.

De handen kunnen dus uit de mouwen.

 

Doelgericht werken op gang brengen en houden

Na een aantal weken blijkt echter dat de teamdoelen regelmatig ondersneeuwen door de drukte van alledag. De medewerkers willen er wel mee aan de slag, maar weten soms ook niet goed waar ze moeten beginnen. Hoogste tijd dus om weer samen om tafel te gaan.

 

We organiseren per team een bijeenkomst van anderhalf uur. Die tijd benutten we om samen scherp te krijgen:

  • wat het precieze doel is en waarom dat belangrijk is voor het team en voor de Kleine Kornuiten. We willen bij medewerkers voelen dat er energie zit op het doel: 'dit is waar we voor gaan!'
  • wat het concrete resultaat is dat het team wil bereiken. Hoe ziet dat eruit? Wat heeft het team dan in handen?
  • wie en wat er nodig zijn om het doel te bereiken. Wat moet er allemaal gedaan worden? Wie pakt welk puzzelstukje op?
  • wat de eerstvolgende stap wordt en wanneer men die gaat zetten. Hoe ziet de tijdsplanning eruit?

 

Bovenstaande vragen zijn ontleend aan de 2x2 vragen. Dit is een set van vier samenhangende vragen die richting geeft én tot actie aanzet. In vier stappen ga je van een globale ambitie naar een helder resultaat en concrete activiteiten.

 

Ontwikkeling van kinderen in beeld

We trappen af met de medewerkers van de Kroeperties. Zij willen meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen in hun babygroep. Bovendien willen ze per kind de ontwikkeling zichtbaar maken voor ouders en voor collega's van de Moaties; waar de baby's na ongeveer één jaar naartoe gaan.

Vraag 1: Belang van dit teamdoel
De medewerkers noemen de volgende redenen waarom dit doel voor hen van belang is en ze zin hebben om eraan te werken.

  • De kinderen zijn een korte periode op de groep. In dit eerste levensjaar gebeurt heel veel in de ontwikkeling van een kind. Ze komen met drie maanden binnen en gaan vaak lopend de deur weer uit. Dat maakt dus dat je scherp moet letten op hoe het met het kind gaat. Hoe eerder je ziet dat een kind een mooi talent heeft of misschien wat minder kan dan je normaal zou verwachten, hoe sneller je actie kunt ondernemen en ouders kunt informeren.
  • Het is fijn voor ouders als ze zien dat we alert zijn op de ontwikkeling van hun kind. Ouders krijgen zo bovendien het gevoel dat ze bij ons terecht kunnen met gerichte vragen, net zoals bijvoorbeeld bij een consultatiebureau.
  • Dit is een kans om de groene visie tastbaar te maken, door ontwikkelstappen van het kind in de omgang met dieren en de natuur in beeld te brengen. Ouders kiezen ook daarom voor een groene kinderopvang.


Vraag 2: Het resultaat dat men voor ogen heeft
Over het resultaat dat het team nastreeft is men het snel eens. Het idee ontstaat om een soort schatkaart te maken waarop de ontwikkelweg van het kind door middel van plaatjes en foto's in beeld gebracht wordt. Telkens als een kind een belangrijke stap maakt, wordt dat vastgelegd op de kaart. We brainstormen over mogelijke mijlpalen op de diverse ontwikkelgebieden en betrekken daar ook de groene visie bij. Dat leidt tot mooie ontwikkelstappen, zoals zonder angst een dier aaien of je vies durven maken. Daarnaast benoemen we mijlpalen in de cognitieve en psychomotorische ontwikkeling van het kind. De bedoeling is dat iedere kaart de persoonlijke ontwikkeling van elk individueel kind laat zien. Inclusief de talenten en bijzonderheden die de leidsters bij hem of haar hebben waargenomen. Zo wordt elke schatkaart een uniek exemplaar en laat de Kleine Kornuiten zien dat ze werken vanuit waardering, talenten en dat wat er wél is.

Vraag 3: Wie en wat er nodig is
Diverse klussen dienen zich aan. Zo moet er een mooi ontwerp worden gemaakt van de schatkaart. En is het van belang om de ontwikkelgebieden er nog eens goed op na te slaan, zodat er een arsenaal aan mijlpalen is waarop we de ontwikkeling van de kinderen kunnen verbeelden. Daarnaast wordt het idee geopperd om met stickers met iconen te werken, die symbool staan voor ontwikkelstappen waarvan je misschien geen foto kunt maken. Daarvoor moet ook een ontwerp komen. Elke medewerker pakt een klus op met de eigen talenten in het achterhoofd. Die klus wordt met de naam van de betreffende persoon op een puzzelstukje geschreven. Als alle stukjes van de puzzel zijn gelegd, is het teamdoel bereikt.

Vraag 4: Eerstvolgende stap
Pratend over de eerstvolgende stap, wordt duidelijk dat eigenlijk alle acties die nodig zijn binnen twee weken gerealiseerd kunnen worden. Elk teamlid gaat dus meteen aan de slag met de eigen klus. Men besluit de zomer te gebruiken om alvast te experimenteren met de schatkaarten.

 

Voldaan gevoel

De teamleden van de Kroeperties kijken met een voldaan gevoel terug op de bijeenkomst. Het teamdoel is concreet geworden en men heeft een gemeenschappelijk beeld van het resultaat. Ieder weet wat er de komende dagen te doen staat. Een toch wat abstract doel is concreet en werkbaar geworden. Aan de slag!

 

Deze blog verscheen ook op FCB.nl.