Ondernemerschap als way of life: 3 redenen om je leven ondernemend in te richten

12 okt 15

Ondernemerschap als way of life: 3 redenen om je leven ondernemend in te richten

In de afgelopen weken ontmoette ik een aantal mensen, die ontslag hadden genomen bij hun werkgever. Zij verdienen nu hun geld op projectbasis bij meerdere opdrachtgevers. Ik vind dat een moedige stap. Je bereidt jezelf zo op een verstandige manier voor op de toekomst. Tegelijkertijd ontmoette ik ook mensen, die de stap naar ondernemerschap eigenlijk wel willen zetten, maar dat op de een of andere manier (nog) niet durven. Misschien ben jij iemand die ondernemerschap overweegt? Of zojuist deze stap hebt gezet?

 

Het belang van ondernemerschap

Een aantal weken geleden was ik bij de opening van het schooljaar van ID College. Onder leiding van Annemarie van Gaal werd daar gesproken over het belang van ondernemerschap. Ook voor mbo-studenten. Het was niet zozeer een pleidooi voor zzp-schap. Wel voor ondernemerschap. Je kunt ondernemerschap namelijk ook ontwikkelen binnen de kaders van een organisatie. Bedrijven en instellingen zoeken naar ruimte voor werknemers om zich ondernemend op te stellen. De gedachte is dat autonomie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid leidt tot betere producten of een hoogwaardiger dienstverlening.

Pleidooi

Zelf ben ik ondernemer vanaf 2007. In 2003 ben ik bij Kessels & Smit begonnen in een loondienst-constructie. Daarin was al veel ruimte voor ondernemerschap. Na acht jaren persoonlijke ervaring met ondernemerschap, wil ik er een pleidooi voor houden: richt je leven ondernemend in.

 

Ik zie daarvoor de volgende drie redenen:

  • Als ondernemer ben je bewust bezig met de waarde die je wilt toevoegen aan deze wereld. Je stelt jezelf vragen die er echt toe doen. Als je alle ruimte hebt, komt het aan op de koers die je wilt varen. Het heeft mij bepaald bij vragen als: “Wat wil ik met mijn leven? Hoe wil ik later terugkijken op mijn loopbaan? Wie wil ik dienen in mijn werkzame leven?” Wat mij betreft is dat de kern van ondernemerschap. Waarde creëren en dus toevoegen. Initiatief nemen. Aansluiten bij ontwikkelingen die kansen bieden om te bouwen aan dat wat jij belangrijk vindt.
  • Als ondernemer word je genoodzaakt om schijnzekerheden los te laten. Want hoe zeker is het leven nu eigenlijk? En waaraan ontleen jij zekerheid? Door de wijze waarop wij ‘arbeid' in onze maatschappij hebben vormgegeven, zou je zomaar kunnen denken dat werken en salaris vanzelfsprekendheden zijn. Of zelfs een recht. Ondernemen maakt mij bewust van het feit dat het zo vanzelfsprekend allemaal niet is. Uitgaven en inkomsten: je voelt het direct. Ondernemen, binnen of buiten organisaties, is voor mij een uitnodiging om als eerste naar mijzelf te kijken als ik dingen anders wil. En pas daarna naar anderen. Ik leerde het in de Zuid-Afrikaanse bush: The goal is not to be 'in control', but to be 'not out of control'.
  • Als ondernemer maak je werkelijk contact met anderen. Ondernemen doe je namelijk nooit alleen. Als ondernemer werd ik mij bewust van mijn sterke én mijn zwakke punten. Bij veel aspecten van het ondernemerschap doe ik een beroep op anderen. Bijvoorbeeld financiën, plannen, of slim organiseren. En eens in de zoveel tijd voer ik gesprekken over de waarde die ik als adviseur toevoeg met mijn opdrachtgevers. Vanuit autonomie geef je wederzijdse aantrekkelijkheid vorm. De relatie met deze partners is meestal gelijkwaardig. De contractering is helder, waardoor risico’s op ongezonde arbeidsverhoudingen worden beperkt. En dat maakt de ruimte voor werkelijk contact groter.

 

Ondernemerschap als way of life

Overweeg jij de stap naar ondernemerschap te maken? Ik werk momenteel aan een boek met als werktitel ‘Ondernemen als way of life’. In dit boek beschrijf ik een aantal stappen, die je kunt volgen om jouw eigen onderneming vorm te geven. Een gedegen voorbereiding op de uiteindelijke sprong in het diepe. Wil je meedoen in de totstandkoming van dit boek? Ik zit nu midden in het schrijfproces en wil graag conceptteksten aan je voorleggen. Graag hoor ik ook welke vragen jij in dit boek beantwoord wilt zien. Meld je aan op de de website www.ondernemenalswayoflife.nl.

 


Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Publicaties” voor jou geselecteerd:


Van een vijfpuntsschaal naar zelfreflectie

20 jun

Van een vijfpuntsschaal naar zelfreflectie

Talent, ontwikkelen en presteren bij Achmea “Achmea gooit beoordeling van medewerkers over andere boeg” zo maakte het verzekeringsbedrijf met ruim 12.000 medewerkers afgelopen september bekend. Een persbericht waar in veel organisaties met belangstelling naar werd gegeken, want het is zowel een hot item als...

Organisatiejournalistiek als krachtige veranderinterventie

9 mei

Organisatiejournalistiek als krachtige veranderinterventie

Collega Derk van der Pol is organisatiejournalist. Maar wat is het eigenlijk? Wat is het belang ervan voor organisaties? En wat vraagt het van je? Saskia Tjepkema interviewde Derk: “Voor mij gaat het erom dat je binnen een team of een hele organisatie...

In een leerwerkplaats leren studenten om het goede te doen

12 mrt

In een leerwerkplaats leren studenten om het goede te doen

Dr. Ada ter Maten is onlangs door het ROC Albeda in Rotterdam en met ondersteuning van de gemeente Rotterdam aangesteld als practor Leerwerkplaatsen. Een leerwerkplaats is een leer- en werkomgeving ingericht door de school en een of meer bedrijven, waarin studenten de bekwaamheden voor een...

Het Goede Gesprek

24 jan

Het Goede Gesprek

Laatst gebeurde het ineens. Ik liep tijdens een workshop bij een subgroepje langs en belandde middenin een verhit gesprek. Over de reorganisatie, het management dat zijn rol niet pakte en vele goede ideeën die niet benut werden. De gesprekspartners waren niet te stuiten. Het ene...

Artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouwveiligheid

20 dec

Artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouwveiligheid

Samen met Antonie Van Nistelrooij en Marcel Veenswijk van de Vrije Universiteit schreef ik het artikel " Urgency for Safety in construction: narratives of carpe diem, carpe pecunia and memento mori ". Het is een artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouw veiligheid....

Samen bouwen aan positief onderwijs: wat kun je als schoolleider doen?

17 dec

Samen bouwen aan positief onderwijs: wat kun je als schoolleider doen?

In toenemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van...

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

10 dec

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

Als veranderkundige heeft Ton ten Broeke een fascinatie voor ‘hoe het gaat’: wat is de achterkant van veranderprocessen? Hoe ziet het eruit achter de aanpakken en stappenplannen? Daar waar het echte werk gebeurt. Hij heeft zes vakgenoten geïnterviewd over precies dát aspect van het werk....

Ontwikkeling van een positief schoolklimaat: gesprekken als hefboom voor organisatie-ontwikkeling

3 dec

Ontwikkeling van een positief schoolklimaat: gesprekken als hefboom voor organisatie-ontwikkeling

Positief Onderwijs gaat over de vraag hoe we in school structureel aandacht kunnen besteden aan bekwaamheden die leerlingen helpen om te floreren, tijdens de schooltijd en erna. Er is een schat aan beproefde lesmethoden en programma’s beschikbaar, denk aan mindfulness op school, Positive Behaviour Support projecten, Deep Democracy, talentlessen, en de Gelukskoffer. Die zijn onmisbaar en waardevol. En ze werken vooral als er in de hele school een klimaat heerst waarin naast aandacht voor prestaties ook consistent oog is voor welbevinden, talent, energie, en positieve relaties. Niet alleen voor de leerlingen, ook voor de docenten.

Hoe geef je leiding aan de ontwikkeling van zo'n positief schoolklimaat? Schoolleider en onderzoeker Mathew White van de Adelaide University heeft er een duidelijk antwoord op: “Leidinggeven aan positief onderwijs? Dat betekent vooral zorgen voor positieve gesprekken, in plaats van negatieve. Door de gesprekken te beïnvloeden, beïnvloed je het hele klimaat in de school.”
vorige
1 2 3 ... 20 21 22
volgende