impact dc 111919152507

Leiderschapsinterventie voor topambtenaren

Evaluatie van de impact

Kessels & Smit heeft voor de rijksoverheid een onderdeel van hun leiderschapsprogramma voor topambtenaren ontwikkeld en begeleid: het development center. Deelnemers oefenen in zo’n development center actief met manieren van beïnvloeden, zij leren te acteren in een complex krachtenveld en zij onderzoeken hun eigen overtuigingen.

 

We hebben onderzocht hoe deelname aan het development center doorwerkt in het dagelijkse werk van de deelnemers. De impact blijkt groot te zijn: nagenoeg alle 22 deelnemers gaan andere dingen doen in hun werk en bereiken hiermee resultaten. Dit artikel brengt in kaart welke impact het development center heeft en hoe dat onderzocht is.

 

De context: een leiderschapsprogramma voor topambtenaren

Voor de rijksoverheid is het investeren in leren en ontwikkelen belangrijk. Daarom is er een leiderschapsprogramma ontwikkeld voor topambtenaren waar de kernkwaliteiten samenwerken, integriteit en reflectie, centraal staan. Onderdeel van dit programma is het development center, een interventie van een dag waar de deelnemers hun leervragen in kaart brengen waar tijdens het vervolg van het programma op wordt doorgewerkt.

 

De interventie: een development center

Een development center is een ontwikkelinterventie die gericht is op het vergroten van de  persoonlijke effectiviteit van deelnemers. In een development center onderzoekt de deelnemer zijn of haar eigen kwaliteiten, persoonlijke valkuilen, overtuigingen, normen en waarden. Dit creëert zicht op de ontwikkeling die voor hem of haar mogelijk is. Daarnaast oefent de deelnemer intensief met vaardigheden die belangrijk zijn voor zijn of haar persoonlijke werkcontext en reflecteren ze op hun persoonlijke drijfveren en wie ze zijn als leider.

 

Het development center bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het development center start met een individueel, biografisch interview. In dit interview gaat de deelnemer met de leer- en ontwikkeladviseur en een begeleider van Kessels & Smit, The Learning Company in gesprek. Samen brengen zij leerstijl en talenten in kaart en sporen zij de (werk)vraagstukken op waar deelnemers mee aan de slag zullen gaan.
  • Twee weken na dit gesprek doorloopt de deelnemer drie werkplaatsen samen met één andere deelnemer. Elke werkplaats kent een andere insteek:
    - Deelnemers oefenen met diverse manieren van beïnvloeden. Hiervoor nodigt de deelnemer een gast uit de werkpraktijk uit of zij werken met een acteur.
    - Deelnemers onderzoeken hun persoonlijke overtuigingen, drijfveren en ambities. In deze werkplaats onderzoeken zij een situatie waarin dit spanning oplevert.
    - Deelnemers leren het krachtenveld te doorgronden van belangen, posities, verwachtingen en afhankelijkheden die te maken hebben met zichzelf en met hun positie in het systeem. Dit gebeurt met een organisatieopstelling gekoppeld aan een opgave uit hun werk.
  • Het development center eindigt met een panelgesprek waar in bijzijn van de deelnemers de begeleiders bespreken hoe ze de deelnemer in de werkplaatsen hebben ervaren. Dit leidt tot een samenvatting van talenten, ontwikkelpunten inclusief suggesties, en een ontwikkelthema.
  • De deelnemer heeft enige tijd hierna nog een afsluitend gesprek. Het is een combinatie van een terugblik op de opgedane inzichten, voornemens en vervolgstappen én een blik vooruit op wat nodig is voor het vervolg en welke concrete stappen gezet kunnen worden.

 

Lees verder in het artikel

Versneller voor ontwikkeling

Een Development Center (DC) is een krachtig instrument dat de persoonlijke groei van de deelnemers én van de betrokkenen uit de organisatie bevordert en tegelijkertijd verandering in een team of organisatie ondersteunt.