leetrajecten

Nieuw: Leertrajecten 'Talentgericht Coachen' en 'Coachen van Burn-out'


In Vlaanderen starten in februari 2014 2 nieuwe leertrajecten:

 

Leertraject Talentgericht Coachen

Talent wordt zichtbaar in activiteiten die voor jou moeiteloos gaan en die je energie opleveren. En precies door het feit dat talent zorgt dat het ‘vanzelf’ gaat, is het voor mensen vaak niet zichtbaar waar hun talent ligt. Een ander die waarderend kijkt naar jouw kracht en talent, geeft je de kans opnieuw aansluiting te vinden bij je sterktes en mogelijkheden. Dit perspectief innemen bij het coachen is ontzettend krachtig.

 

Gestoeld op Appreciative Inquiry en de Talentenbenadering krijgt een talentgerichte coaching een flinke dosis positieve psychologie mee. Enkele insteken uit de oplossingsgerichte hoek vervolledigen deze aanpak. Centraal staat talent, kracht en het zoeken naar die momenten waarop het erg goed gaat. Want dat is waar we meer van willen: die kiemen van verandering willen we volop laten groeien.

 

In dit leertraject leer je, onder begeleiding van collega Maaike Verstraete en Els Pronk, coachen met talent en kracht als vertrekpunt. Zowel inzichten uit de positieve psychologie, Appreciative Inquiry en Talentgericht werken, methodieken en tools, als je eigen ervaringen en vraagstukken komen aan bod. We nodigen je uit aan de slag te gaan met eigen overtuigingen, talenten en groeikansen. Op zo’n manier dat jij als Talentgericht Coach authentiek kan zijn. Lees meer...

 

Leertraject Coachen van Burn-out

Hoe komt het dat mensen plots een hevige daling in hun motivatie en energie voor hun werk kunnen ervaren?
 Hoe kunnen we cliënten met burn-out verschijnselen ondersteunen om weer aansluiting te vinden bij energie en kracht? Hoe kunnen we hen bovendien bewuster maken van energievreters en energiegevers, van signalen en hefbomen, om in de toekomst energiek en gemotiveerd te blijven in hun werk? In het boek “Help! Mijn batterijen lopen leeg” beschrijven Luk Dewulf en Guido Van Gronsveld wat energieverlies en een burn-out zijn, hoe je de gevarenzone van een burn-out kunt herkennen, maar vooral hoe je een burn-out kunt voorkomen en herstellen.

 

Gebaseerd op hun inzichten kiezen we er in dit leertraject voor om energieverlies en burn-out te benaderen vanuit een talentgericht en systemisch perspectief. Burn-out is niet het probleem van één persoon. Het ontstaat vaak in relatie met anderen. Deze manier van coachen daagt cliënten uit om te kiezen voor hun talent, voor hun toekomst.

 

In dit leertraject leer je, onder begeleiding van collega's Maaike Verstraete en Luk Dewulf, cliënten coachen met een burn-out (of burn-out gerelateerde) problematiek, met talent en kracht als vertrekpunt. Inzichten uit de positieve psychologie, Appreciative Inquiry en Talentgericht werken, methodieken en tools, én je eigen ervaringen en vraagstukken komen aan bod. We nodigen je uit aan de slag te gaan met eigen overtuigingen, talenten en groeikansen. Op zo’n manier dat jij als Burn-Out Coach authentiek en krachtig kan zijn. Lees meer...