dreamstime m 45600411 111944384843

Leidinggeven in tijden van crisis

Hoe loods je jezelf en je mensen hier doorheen als leidinggevende?

Hoe je de crisis ingaat weet je, hoe je eruit komt niet. CEO’s, teamleiders en managers die nu leiderschap tonen, hebben meer impact op de uitkomst dan zij die daar niet toe in staat zijn. Wat jij de komende weken zegt, doet en beslist bepaalt de reactie van je werknemers op deze crisis. Gaan mensen met bosjes in burn out of vinden ze de energie om door te zetten? 

 

In dit artikel geven we je drie handvatten om jezelf en je mensen door deze crisis te loodsen, vanuit de drie grootste vragen die we nu bij werknemers zien ontstaan: 

  1. Hoe kan ik productiever thuiswerken?
  2. Op welke manier blijf ik in contact met mijn collega’s als ik thuiswerk? 
  3. Zal er binnenkort nog werk zijn voor mij en wil ik hier eigenlijk nog wel werken?

 

 

Hoe kan ik productiever thuiswerken? 

Thuiswerken met kinderen of zelfs alleen: we horen van heel veel werknemers dat ze zich minder productief voelen. Een schuldgevoel dat voor extra stress zorgt en bijgevolg nog minder productiviteit. 

 

Aanpak: Wees mild naar je mensen en zeg duidelijk dat het oké is om minder productief te zijn. We zijn allemaal zoekende en worstelen met de nieuwe balans tussen werk, familie en zorgen voor jezelf. Als leidinggevende kan je hier een sterk signaal geven door zelf te laten zien dat het niet altijd van een leien dakje gaat. Zo zorg je voor gemoedsrust en meer mentale energie bij je teams. 

 

Op welke manier blijf ik in contact met mijn collega’s als ik thuiswerk? 

Vorige week was nog druk, deze week misschien ook nog. Maar hoelang we nog binnen moeten blijven is niet duidelijk. Op een gegeven moment gaan we misschien zelfs wat “uitgewerkt” zijn. Horen we onze collega’s dan nog of beter niet? 

 

Aanpak: Vraag eerlijk waar je werknemers behoefte aan hebben. Gezinnen met vier kinderen thuis zijn misschien beter gebaat met rust, mensen die alleen thuis zitten vinden een virtuele koffie met collega’s net gezellig. Laat het relationele aspect doorwegen nu en blijf eerlijk met elkaar in verbinding. Afhankelijk van wie wat wil organiseer je contact: een check-in mailtje, een telefoontje, een online vergadering. Neem bij elke communicatie voldoende tijd om te horen hoe het met iedereen is.

 

Gaat er binnenkort nog werk zijn voor mij en wil ik hier eigenlijk nog wel werken? 

Angst is meestal niet de beste raadgever. De economische doemscenario’s die geschetst worden, zijn niet van de minste. Bovendien komt er nu tijd en headspace vrij om na te denken over de dingen die er echt toe doen. Zoals je werk bijvoorbeeld. Waar spendeer ik die uren elke werkdag aan en vind ik dat nog ok? Steeds meer zien we die existentiële vraag opspelen. 

 

Aanpak: Communiceer transparant over de impact van de crisis op je bedrijf. Als je niet weet hoe volgende week eruit zal zien, dan is dat hetgeen je communiceert. Probeer geruchten snel de kop in te drukken door vaak te communiceren en hou tegelijk ook de vinger aan de pols bij je medewerkers. Vraag expliciet naar de bezorgdheden die ze nu hebben, want pas als je weet wat er speelt, kan je er op ageren. Momenteel zijn we een loopbaantraject aan het opzetten bij een van onze klanten, net om aan de existentiële vragen tegemoet te komen. Werknemers kunnen aan zelfreflectie doen en vervolgens in gesprek gaan met hun leidinggevenden. Dit is een perfect moment om zo’n traject mogelijk te maken, want er is nu tijd voor, het geeft erkenning voor de moeilijkheid van de situatie en het helpt je mensen hiermee omgaan. 

 

 

Meer weten?

Als leidinggevende nu aandacht hebben voor de mentale, relationele, fysieke en existentiële energie van je werknemers, helpt ze door de crisis. En zo help je dus ook jouw bedrijf. Wil je hier meer over weten? Lees meer over het Kopmanwiel: een kader om te werken aan energie en gezondheid in organisaties. In tijden van crisis nog essentiëler dan anders. 

 

Heb je vragen of wil je er graag met ons over in gesprek? Registreer je voor een online info-sessie op 6 mei van 13h-14.30h via jschuermans@kessels-smit.com of pbeschuyt@kessels-smit.com en je ontvangt je persoonlijke uitnodiging.