dreamstime s 30941575

Leer van successen, ontdek wat werkt en maak dat groter


Bij intervisie nemen we vaak problemen als uitgangspunt om van te leren. Terwijl je ook veel kunt leren van successen. Want successen geven je zicht op talenten, kansen, mogelijkheden en succesfactoren. Die kun je vervolgens versterken en uitbouwen. Bij een buitenschoolse opvang in Groningen zetten we 'Leren van successen' in als intervisiemethode.

 

Deze organisatie wil zich onderscheiden op kwaliteit en bekend staan als A merk. Om dit te bereiken, is het van belang dat alle medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor het werk binnen de hele opvang. Blokhoofden, leidinggevenden van de teams, nemen het voortouw in dit veranderingsproces. In hun MT onderzoeken we succeservaringen met verantwoordelijkheid nemen, zodat we weten waar we aandacht aan moeten geven.

 

Successen zijn er altijd en overal

Vooraf hebben we via mail al wat uitgewisseld over situaties die als succeservaring ingebracht kunnen worden. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Wanneer is iets een succes? Het woord succes roept al snel het beeld op van enorme klappers die de krant halen. Maar daar gaat het hier niet om. Ik nodig de blokhoofden uit om na te denken over ervaringen en situaties:

  • waar ze trots op zijn;
  • waar ze met voldoening aan terugdenken;
  • waarin ze het beste van zichzelf konden laten zien en dat als vanzelf ging;
  • waar ze bijvoorbeeld thuis over hebben verteld, omdat ze er plezier aan hebben beleefd.


Dit is meteen de eerste tip voor als de blokhoofden zelf met Leren van successen aan de slag gaan in hun eigen team: maak het niet te groot. In een ogenschijnlijk klein succes valt veel te ontdekken over iemands talenten en over de context waarin het succes kon ontstaan. En daar is het om te doen.

 

Verantwoordelijkheid neem je als je verantwoordelijk bent

Eén van de blokhoofden heeft wel wat om in te brengen. Tijdens de zomervakantie heeft ze twee weken de verantwoordelijkheid gehad voor de activiteiten in de BSO. Ze vertelt enthousiast over
een dag waarop ze met de kinderen het blote voetenpad hebben gelopen. Tijdens haar verhaal noteren de collega's welke talenten van het blokhoofd dit succes mogelijk hebben gemaakt en wat bevorderend heeft gewerkt in de context. De gezamenlijke inventarisatie laat zien dat het blokhoofd beschikt over organisatievermogen, flexibiliteit, dat ze mensen kan mobiliseren en enthousiasmeren. En bovenal: dat ze zich sterk verantwoordelijk voelt om er voor de kinderen en de collega's een mooie dag van te maken. En dat is het thema waar we meer van willen weten. Wat in de context helpt om die verantwoordelijkheid te nemen?

 

In het verhaal van het blokhoofd valt op dat ze bepaalde collega's veelvuldig noemt. Dit roept de vraag op in hoeverre het team bepalend is geweest voor het succes. Teamsamenstelling noteerden we niet meteen als 'werkend element' in de context. Maar als we er wat langer over doorpraten, blijkt dat dit er wel degelijk toe doet. Vullen de collega's elkaar aan en gaan ze voor elkaar voor het vuur? Wat me zelf treft is het feit dat het blokhoofd ook echt verantwoordelijk was voor de opvang gedurende twee weken. De blokhoofden en de directeur waren met vakantie. Zij was aan zet en ging de uitdaging met plezier aan.

 

De schijnwerper geeft warmte en maakt dat je méér ziet

Het is fijn om de succeservaring van de wandeling op het blote voetenpad nog eens samen te onderzoeken. Het blokhoofd voelt zich gezien in haar talenten en erkend voor het realiseren van een mooie dag samen met de pedagogisch medewerkers. De schijnwerper op dit succes zorgt voor warmte en verbinding in het MT. En het werpt nieuw licht op wat bij deze organisatie werkt als je wilt dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Leren van successen blijkt daarbij een eenvoudige en doeltreffende methode.

 

Methode downloaden?

Leren van successen kun je downloaden op www.lerendoorwaarderen.nl. Op deze website vind je ook allerlei andere werkvormen op het gebied van werken met talent.


Deze blog verscheen ook op www.fcb.nl.