dreamstime s 12721611

Job crafting: een persoonlijk avontuur in je eigen werk


Alweer een tijdje geleden heb ik mijn afstudeerstage bij Kessels & Smit afgerond. Toen ik daar in april 2013 voor een oriënterend gesprek over afstudeermogelijkheden binnenstapte, werd degene met wie ik sprak direct enthousiast. Ik noemde mijn interesse voor thema’s als talent, energie, persoonlijke ontwikkeling en mijn voorkeur voor de rollen trainer, coach en ontwikkelaar. Al snel ontstond het idee dat ik met Job crafting aan de slag kon. De term zei me totaal niks en na een toelichting was ik niet overtuigd, maar eerder sceptisch. Toch besloot ik me, na enige verkenning, te storten in een afstudeerstage bij K&S. Zonder spijt!

 

Begrip en effect

Job crafting wordt in België ook wel ‘baanboetseren’ genoemd. Ik hoor je, net als ik destijds, al denken: ‘Weer een nieuw foefje om zelf dé ideale droombaan te creëren?!’ Nee dat niet, want elke baan houdt altijd minder leuke kanten waarmee je moet dealen. Maar feit is dat je wel invloed hebt op bepaalde aspecten in je werk en het vergroten of verkleinen daarvan.

Job crafting gaat in essentie over het kijken naar talenten en energiegevende elementen in het werk door een waarderende bril, met als doel vanuit eigen invloed een betere aansluiting tussen persoon en werk te realiseren. Hé, dat sluit mooi aan bij de HRM-gedachte ‘de juiste man op de juiste plek’!

Job crafting is aantrekkelijk, omdat het gemakkelijk voor iedereen dagelijks toe te passen is.

 

Mijn begeleider en ik ontdekten dat het Job craftproces uit een aantal concrete stappen bestaat. Bij Job crafting doet iemand op eigen initiatief en op basis van vooronderzoek kleine aanpassingen in het werk, waardoor talenten meer ruimte krijgen en men bewust keuzes kan maken in het omgaan met de eigen energie(balans). Op die manier kan iemand meer werkplezier en bevlogenheid ervaren, waardoor motivatie en betrokkenheid toenemen en een werknemer productiever zal werken. Daarmee neemt de kans op uitval (ziekte, uitputting of burnout) af. Zoals je ziet hebben we het hier over opbrengsten die zowel de werknemer en het team als de organisatie ten goede komen!

 

Relevantie

De uitgangspunten en mogelijke opbrengsten maken Job crafting voor ons Opleidingskundigen een interessant perspectief of instrument (het is maar net hoe je het ziet…) als we werken met actuele thema’s in organisaties, zoals duurzame inzetbaarheid, gezond werken, ziekteverzuim en uitval, reorganisaties, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, werkplezier en talentmanagement.

 

Voorwaarden

De medewerker bepaalt zelf of het nodig en gepast is om het werk aan te passen, mits hij daarvoor de ruimte krijgt en zelf (tot op bepaalde hoogte) de touwtjes in handen neemt. Ik heb gemerkt dat mensen dit laatste wel willen, maar vaak behoorlijk spannend vinden. Durf, een proactieve houding en een stimulerende, ruimte biedende omgeving zijn dan ook belangrijk. Jammer genoeg ontbreken deze vaak. Hierin kan volgens mij een mooie taak liggen voor een coach en adviseur.

 

Keerzijdes en spanningen

Helaas kent Job crafting ook belemmeringen en obstakels. Wat mij raakte, is de ontdekking dat bevlogenheid en talent door kunnen schieten, wat op lange termijn kan leiden tot een burnout. Een coach kan in deze gevallen begeleiden door aan te zetten tot reflectie, samen te onderzoeken waar iemand vastloopt, wat iemand nodig heeft in het proces en door praktische oefeningen aan te reiken.

 

Gegroeid enthousiasme

Hoewel ik in eerste instantie niet enthousiast was over Job crafting als afstudeerthema, voel ik me nu zelfs een heuse Job craft-ambassadeur! Ik heb in een aantal maanden een eigen visie en passie voor Job crafting en aanverwante thema’s ontwikkeld. Zo is Job crafting in mijn beleving enerzijds een manier om het werk simpelweg leuker te maken en anderzijds iets waarmee men urgente problemen kan aanpakken. In ons vak vormen medewerkers immers het belangrijkste kapitaal in een organisatie; hun welbevinden en ontwikkeling staat voorop. Deze gedachte stimuleerde mij bij het ontwikkelen van mijn Job craft Reiskoffer met materiaal voor trainers, coaches en Job crafters (trouwens, een leuk weetje: als het gaat over dit soort stimulerende gedachtes hebben we het over ‘mentaal craften’).

 

In samenwerking met Kessels & Smit wordt een deel van de Job craft Reiskoffer (namelijk het werkboek voor Job crafters) verder ontwikkeld en binnenkort uitgegeven.

 

Deze blog verscheen op blog.han.nl.