blog competentiemanagement 111967959651

Innovatief competentiemanagement ondersteunt innovatieve organisatie


Punch Powertrain is een onafhankelijke leverancier van complete en zuinige aandrijfsystemen voor de automobielindustrie. Het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De R&D afdeling alleen al groeide in een paar jaar tijd van 50 naar 300 medewerkers. Met die groei onstond er ondere andere een sterke nood aan meer procesmanagement. Deze nood werd verder versterkt door de strenge ISO-normen in de sector.

 

Punch Powertrain kwam bij ons terecht op het moment dat ze actief aan het inzetten waren op een hoger niveau van procesbeheersing en de bijhorende certificering, noodzakelijk voor het binnen halen van nieuwe opdrachten. Eén van de vereisten hiervoor was een gestructureerd kennis- en competentiemanagementsysteem.

 

“Bij ingenieurs zit veel passie bij hun werk. We zijn daar op een fijne manier over in gesprek gegaan.” Joep Schuermans, consultant 

 

Competenties: het bos of de bomen?

Maar wat is nu juist een goed werkend competentiesysteem? Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand: het zorgt er voor dat medewerkers werken aan hun eigen groei.

 

Klassieke competentiemanagementsystemen schieten soms aan dit doel voorbij. Ze bestaan uit een lijst van alle competenties die nodig zijn in de job. Hierdoor zien medewerkers het bos niet meer door de bomen en gebeurt er vaak weinig rond competentieontwikkeling. Wat er nodig is, is focus.

 

Daarnaast hebben veel competentiemanagementsystemen een individuele invalshoek. “Wat moet/wil jij leren als medewerker?” Daarnaast staat ook een tweede vraag, namelijk “Wat is er nodig binnen jouw team?” Zeker in een R&D-afdeling is de deze vraag pertinenter dan de vorige. Elke medewerker heeft expertise in zijn eigen kennisdomein. Deze expertise is zo omvangrijk dat ze onmogelijk bij één expert kan zitten. Medewerker zijn bijgevolg afhankelijk van elkaar om een sterk resultaat neer te zetten.

 

Verschuiving van individu naar team

Uit gesprekken met teamleaders leerden we dat zij geconfronteerd worden met veel nieuwe projecten, snelle groei en verandering. Wat zij nodig hadden was een systeem om als team in te zetten op voortdurende verbetering. Wat teamleaders wilden weten is welke competenties kritiek zijn, hoe ze gespreid zijn in het team en in welke mate medewerkers die competenties beheersen. Dit moet je weten om medewerkers toe te kunnen wijzen aan een project en inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsbehoeften.

 

Met dit in gedachten verlieten we de paden van het traditionele competentiemanagement. Een organisatie in beweging heeft nood aan innovatief competentiemanagement.

 

Waar maak je nu echt het verschil?

Om te beginnen, vroegen we de medewerkers van de R&D-afdeling wat de kern is van hun job. Waar maken zij verschil in de kern van de onderneming? Wat zijn kritieke competenties om als team beter te worden in de opdracht die zijn van de organisatie krijgen? Medewerkers gingen met elkaar in gesprek over hun onderscheidend vermogen als team.

 

Onze rol bestond er uit om een goed onderbouwd proces te faciliteren. Een goed proces biedt structuur en veiligheid. Deze zijn nodig om de aanwezige kennis naar boven te halen en vast te houden.

 

“We zijn er in geslaagd om in een organisatie vol ingenieurs het gesprek dieper te krijgen dan de inhoud. We kregen heel vaak de feedback dat het een fijn proces was, waardoor ook onderlinge relaties veranderden.” Peter Beschuyt, consultant

 

Effect

Het effect overtrof onze verwachtingen

  1. Medewerkers herkenden terug de competenties die naar voor geschoven werden omdat ze deze zelf hadden geïdentificeerd en gedefinieerd. Ze hadden zelf aangegeven aan welk gedrag je kan zien of een medewerker deze competentie beheerst.
  2. Medewerkers voelden zich mede-eigenaar van het competentiesysteem. Dit merkten we bijvoorbeeld doordat ze ons vroegen om een volgende stap te zetten.
  3. De oefening had bovendien effect op het hele systeem. Verschillende teams en hun leidinggevenden bouwden samen aan een overzicht van competenties. Dit zorgde ervoor dat mensen dichter naar elkaar toe groeiden en bijgevolg ook vlotter gingen samenwerken. De teamleaders gebruikten ook elementen uit het proces om op een andere manier te werken. Zo werd er na het traject meer gewerkt in duo of in subgroepjes.

 

Innovatie is spannend

Innovatie is altijd spannend, omdat de bestaande modellen niet meer voldoen. Je kan dus niet anders dan iets nieuw (lees: onbekend) bedenken.

 

Het systeem dat we hebben opgezet, boezemde aanvankelijk wat angst in bij het management team. Zij waren vertrouwd met competentiemanagement vanuit een individuele invalshoek. Maar de R&D-teamleaders vertelden vol enthousiasme hoe ze de oefening hadden beleefd en waarom ze blij waren met het resultaat. Hierdoor kon het project met succes verder worden uitgerold.

 

 

“Ik word er helemaal enthousiast van te kunnen zien welke stappen we hebben gezet en hoe ver het ons heeft gebracht. We zijn echt dichter bij ons doel gekomen: een beheerst proces om kritische competenties in kaart te krijgen en bewust te managen. Tegelijk heeft de aanpak bijgedragen aan de ontwikkeling van de teams en het verhogen van de maturiteit in de organisatie.”  Koen Morrhey, talent manager

 

 

Afsluitend willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers, teamleaders en het management team van Punch Powertrain te bedanken voor hun vertrouwen in het proces dat we samen liepen. Door dit vertrouwen kunnen ze nu sneller dan ooit schakelen, op basis van een innovatief competentiemanagementsysteem.

 

 

Wil je meer lezen over het proces? Lees het artikel 'Competentiemanagement vanuit een teamgerichte aanpak'.