Mockup Opleidingskunde2

Opleidingskunde. Leren in het werk, rond het werk, voor het werk


Het boek 'Opleidingskunde' is al 25 jaar een groot succes. Het was echter hoog tijd om er een moderne versie van te maken. Auteurs Erik Deen en Mariel Rondeel hebben samen met Joseph Kessels een volledig vernieuwde versie geschreven die deze week is verschenen!

 

'Opleidingskunde. Leren in het werk, rond het werk, voor het werk' gaat over het vakmanschap dat nodig is om leren in organisaties op gang te brengen. Bewezen methodieken uit eerdere versies zijn nog steeds terug te vinden, maar nu ingebed in een nieuw raamwerk en aangevuld met recente aanpakken en voorbeelden. In deze grondig vernieuwde editie komen de jarenlange ervaring van de auteurs en wetenschappelijke inzichten samen.

 

De ontwerpkant van het vak
Opleidingskunde biedt een kader voor het beantwoorden van leervragen. De lezer vindt handvatten om de systematische kant van het vak te leren beheersen.

  • Hoe analyseer ik een opleidingsvraag?
  • Hoe ontwerp ik leerinterventies die daarbij passen?
  • Hoe kan ik deze op een gestructureerde manier aanbieden, uitvoeren en evalueren?

 

De advieskant van het vak
De auteurs laten zien dat de opleidingskundig ontwerper ook een gespecialiseerde adviseur is die:

  • werken en leren met elkaar kan verbinden;
  • daarin een nauwe samenwerking met belanghebbenden kan realiseren;
  • constructieve werkrelaties kan opbouwen met opdrachtgevers, leidinggevenden en medewerkers;
  • werkt aan een gedeelde visie op leren en opleiden en het leren in organisaties op een hoger plan kan brengen.

 

Dit boek biedt voor deze essentiële adviesbekwaamheden tal van aanknopingspunten en voorbeelden.

 

Dit boek is bestemd voor iedereen die vorm geeft aan leertrajecten om mensen te ondersteunen bij het leren en ontwikkelen in de context van hun werk. Op zodanige wijze, dat het leren aansluit bij de nieuwsgierigheid en gedrevenheid van individuen én bijdraagt aan de ontwikkeling van organisaties. Onze vakgenoten voelen zichzelf (net als de auteurs) ontwerper, maar ze kunnen zich ook adviseur, HRD-professional, onderwijskundige, opleider, docent, trainer of facilitator noemen.

 

Het boek is geschreven voor collega's die hun eerste stappen zetten in het vak van leren, ontwerpen en adviseren. Maar de inhoud kan ook interessant zijn voor mensen die al langer in het vak werken, willen reflecteren op hun eigen visie en werkwijze en zichzelf willen uitdagen om nieuwe wegen te vinden. Op een onopvallende manier zijn de teksten voor de liefhebber rijk voorzien van bronnen en verwijzingen voor verdere verdieping.

 

Bestel nu via onze webshop!

 

Uitgeverij Vakmedianet

€39,95 (incl btw)

ISBN: 9789462154872

302 pagina's, 1e druk