talent competentie 300x249

Hét woord van 2012


Talent is volgens mij hét woord van 2012. Ik werk er veel mee, en rond, en over. Leuk werk is dat: mensen hun talenten helpen ontdekken en hen daar krachtiger in zetten. Alsof je anderen helpt hun eigen handleiding te schrijven. Schoon werk bovendien, iedereen wordt er energieker van en voelt zich helemaal gewaardeerd. Teams gaan er beter van samenwerken, leerlingen gaan er anders en beter van leren, leidinggevenden gaan authentieker sturen. Allemaal dankzij het verkennen van talent.

 

Maar wat met de competenties? Competentiegericht werken, dat was toch hét doel? Of is competentiemanagement echt iets van de jaren 0?

 

Ik denk dat talenten en competenties het heel mooi samen kunnen doen. Met aan de ene zijde van de balans onze talenten, die van onze collega’s en van onze doelgroep. En aan de andere kant de gewenste output: wat we willen bereiken, wat de kern van ons werk is. En dan zijn competenties het middel, om die output te bereiken.

 

Een competentie is iets dat je kan ontwikkelen. Output is te ontwerpen. Talenten zijn ‘de schatkist’ waarmee je start. Compenties zijn te kennen of te kunnen, maar talent bepaalt vaak of je dit ook wil inzetten, of je er energie van krijgt.

 

Een voorbeeld

Afgelopen dinsdag werkte ik met een team hulpverleners. Hun gewenste output is dat een jongere op zichzelf kan wonen. Een competentie die daarvoor nodig is, is zelfstandigheid. We namen een meisje van 17 als “voorbeeldcasus”. In een talentgesprek benoemden we als enkele van haar talenten ”behoedzaamheid” en “toekomstgerichtheid”. We maken het meeste kans op succes wanneer we de ontwikkeling naar zelfstandigheid aanpakken op maat van deze talenten. Behoedzaamheid: we bekijken alle te verwachten obstakels samen vooraf, en nemen geen overhaaste beslissingen. We nemen de tijd om haar grondig voor te bereiden op het alleen wonen. Toekomstgerichtheid: we combineren dit met het scheppen van een zo tastbaar mogelijk toekomstbeeld, samen. Dit toekomstbeeld is immers voor deze jongere een motor, iets dat haar voedt. Zo sluiten we aan bij wat haar energie geeft, bij wat aanvoelt als heel natuurlijk en gemakkelijk. Want dat is wat talent doet. En gaandeweg ontwikkelen we zelfstandigheid, de competentie die nodig is voor de gewenste output: op eigen benen staan.

 

Talent en output staan niet zomaar aan twee kanten van de wip. Het is van belang dat we de gewenste resultaten in evenwicht houden met de sterktes van de medewerkers, met de mate waarin medewerkers kunnen werken met hun talent. Want, wie elke dag zijn sterke punten in kan zetten blijft energiek en gemotiveerd. Maar als de takenlijst enkel door talent wordt bepaald, bereiken we ongetwijfeld niet het gewenste resultaat.

 

Deze blog verscheen ook op vrijdagvisiedag.com.