De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

12 jun 14

De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

In dialoog over de toekomst van het Vlaams onderwijs
Annechien van Buurt in gesprek met Niel Van Meeuwen


In de lente van 2013 startte het toekomstproject 'De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030'. Een partnerschap van het Departement Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad en de Koning Boudewijnstichting, met de ondersteuning van minister Pascal Smet, dat zich richtte op een toekomstverkenning van het onderwijs in 2030. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe staat het met de rol van de leraar? En spreken we nog van scholen of…?

 

Mijn collega Niel van Meeuwen was vanaf het begin betrokken bij dit betekenisvolle project, samen met een aantal andere adviseurs van Kessels & Smit. Ik ben benieuwd wat zijn bijdrage is geweest en hoe het project is verlopen, dus interview ik hem op een zonnige lentedag één jaar na de start.

 

"Het project was verkennend van aard. De voornaamste doelstelling was om een brede maatschappelijke dialoog te houden over hoe we het Vlaamse onderwijs een krachtige en aantrekkelijke plek laten zijn voor kinderen om te leren en voor onderwijzers om te werken. De impliciete doelstelling was om het beleidswerk op het departement te voeden met onze bevindingen en opbrengsten uit de dialoog."

 

Hoe ben je betrokken bij dit project?
"Het project bood volop ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, inbreng en innovatie, en dat is me op het lijf geschreven. Ik voelde me ertoe aangetrokken omdat ik vanuit mijn vak opvattingen heb over leren en ontwikkelen, waarvan ik voelde dat het bij zou dragen aan de dialoog. Bijvoorbeeld, de aandacht hebben voor wie het kind is, wat het meebrengt aan talenten, hoe je vanuit onderwijs kunt bijdrage aan zelfsturing bij het kind. Dit project bood me de gelegenheid om hierop mee te denken en verschillende perspectieven te verbinden. Aan tafel zitten waar de toekomst van het onderwijs gemaakt wordt, is de trigger geweest om erin te stappen."

 

Wat vind je aansprekend in de aanpak?
"Het project had een krachtige opbouw, waarin ruimte was voor verdieping en vernieuwing. De verkennende fase (literatuurstudie, interviews, focusgroepen en een scenario-oefening) leidde tot een rijke waaier aan inzichten, ervaringen, verwachtingen, uitdagingen … voor ons onderwijs in 2030. Eind augustus 2013 werden tien creatieve personen, van buiten en binnen het onderwijs, uitgenodigd om met dat materiaal aan de slag te gaan.

 

In de setting van een leer- en ontwerplab kreeg het creatieve team vijf dagen de tijd en de ruimte om een en ander door te denken, te dromen en te ontwerpen hoe de toekomst van het onderwijs er zou kunnen uitzien. Zij ontwikkelden uitdagende toekomstbeelden over leren en onderwijzen in Vlaanderen in 2030. En zij bedachten principes over de weg die we zouden kunnen afleggen om bij die toekomstbeelden uit te komen.

 

Op 20 november organiseerde het partnerschap een participatieve conferentie om de resultaten van het leerlab te verdiepen en te verfijnen met een bredere groep van stakeholders. Dit was een echte test voor de verschillende toekomstconcepten. De concepten bleken één voor één het gesprek over de toekomst van het onderwijs te voeden en inspireren. En dat was de bedoeling.

 

In de maanden die volgden werd gewerkt aan de verspreiding van het geleverde werk. Het partnerschap heeft de resultaten van de verkennende fase, het leerlab en de verslaggeving van de participatieve conferentie neergelegd in een globaal rapport en overhandigt aan de minister. Daarnaast werd een speciaal themanummer van Klasse gewijd aan de uitkomsten van het project. Het toekomstproject verbreedt in 2014 tot een maatschappelijke dialoog die een breed draagvlak en betrokkenheid moet creëren."

 

Hoe kijk je nu terug op het project?
"Met een heel fijn en trots gevoel. Het was geen eenvoudig gesprek. De belangen en opinies over wat hoort en wat nodig is in dergelijke complexe maatschappelijke velden als het onderwijs zijn talrijk. Laat staan dat er een eenvoudige gemene deler gevonden kan worden over de weg die het onderwijs dient te bewandelen. En net dat maakte het project ontzettend boeiend: er zit immers een enorme kracht in deze diversiteit. En voor mij is de essentie van het project geweest om die kracht te verbinden. Ik vind dat dit project er goed in is geslaagd om het gesprek mogelijk te maken dat deze verbinding als effect heeft.

 

Ondersteuning bieden aan de kracht van de relationele praktijk, ofwel het verdiepte gesprek voeren, is wat we als adviseurs van Kessels & Smit hebben bijgedragen. Gesprekken en dialoog die waarderend, onderzoekend en toekomstgericht zijn. Gesprekken die gaan over dromen, ambities en aspiraties. Gesprekken die gaan over belangen en principes. Daar is dit project ontzettend in geslaagd!"

Voor meer informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/
Zie ook het filmpje:

 


Andere interessante blogs op het thema “Projecten” voor jou geselecteerd:


Het Goede Gesprek: dromen, durven en vooral: doen!

7 mei

Het Goede Gesprek: dromen, durven en vooral: doen!

Lessons learned bij vernieuwing van de gesprekscyclus Na 10 jaar functioneringsmanagement met ‘afvink’lijstjes met competenties en een vaste cyclus van drie gesprekken per jaar gooit advies- en ingeniersbureau Tauw sinds dit jaar het roer om. Het is nu aan de leidinggevenden en medewerkers om...

Talententaal geeft lucht

15 apr

Talententaal geeft lucht

Hoe talentenworkshops de samenwerking bevorderen Bank J.Van Breda & C° is een financiële instelling die advies geeft aan ondernemers en vrije beroepen. Zij werken al een aantal jaren samen met Kessels en Smit rond het ontwikkelen van talent. Sinds 2018 biedt Bank J.Van Breda...

Veiligheid op een schaal van 'mama' tot 'hielenlikker'. Werken aan veiligheid binnen de logistieke afdeling van Colruyt

4 feb

Veiligheid op een schaal van 'mama' tot 'hielenlikker'. Werken aan veiligheid binnen de logistieke afdeling van Colruyt

Colruyt is een Belgische supermarktketen , met als baseline ‘laagste prijzen’. Om hun producten in de rekken te krijgen, zijn 4000 logistiek medewerkers dag en nacht in de weer. Voor deze mensen is veiligheid een dagelijks aandachtspunt. Een gebrek aan veiligheid kan grote gevolgen hebben....

Daar kunnen we een boom over opzetten: communicatie voor bosbeheerders

14 jan

Daar kunnen we een boom over opzetten: communicatie voor bosbeheerders

In bosbeheer gaan economie en ecologie hand in hand. Dat is het uitgangspunt van het driejarige Interreg project eco2eco . Verschillende Vlaamse en Nederlandse partners werken aan een duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten. (bron:...

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

10 dec

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

Als veranderkundige heeft Ton ten Broeke een fascinatie voor ‘hoe het gaat’: wat is de achterkant van veranderprocessen? Hoe ziet het eruit achter de aanpakken en stappenplannen? Daar waar het echte werk gebeurt. Hij heeft zes vakgenoten geïnterviewd over precies dát aspect van het werk....

Beweging creŽren met Appreciative Inquiry

4 okt

Beweging creŽren met Appreciative Inquiry

Op Managementsite.nl verscheen een mooie casebeschrijving van Saskia Tjepkema over de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), een zelfstandig functionerend onderzoeksinstituut waar men werkt aan preventie, bestrijding en controle van dierziekten . "Een negatieve MTO uitslag was de trigger… Er moest iets gebeuren, maar wat?...

Vernieuwing als beweging

13 sep

Vernieuwing als beweging

Hoe is onze manier van kijken naar innovatie de afgelopen tien jaar veranderd en wat is de volgende vraag voor ons vak? We weten inmiddels uit allerlei onderzoek dat je een grote innovatie het best klein kunt beginnen. Een experiment in enkele teams levert...

Positief onderwijs: hoe start je ermee?

12 jul

Positief onderwijs: hoe start je ermee?

Inspirerende voorbeelden van een docent, schoolbestuurder en ouder. Er zijn verschillende aanvliegroutes om met positief onderwijs te starten. Op de World Positive Education Accelerator (WPEA) in Dallas kwamen we onder andere deze drie inspirerende voorbeelden tegen van een docent, bestuurder en een ouder....
vorige
1 2 3 ... 20 21 22
volgende