De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

12 jun 14

De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

In dialoog over de toekomst van het Vlaams onderwijs
Annechien van Buurt in gesprek met Niel Van Meeuwen


In de lente van 2013 startte het toekomstproject 'De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030'. Een partnerschap van het Departement Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad en de Koning Boudewijnstichting, met de ondersteuning van minister Pascal Smet, dat zich richtte op een toekomstverkenning van het onderwijs in 2030. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe staat het met de rol van de leraar? En spreken we nog van scholen of…?

 

Mijn collega Niel van Meeuwen was vanaf het begin betrokken bij dit betekenisvolle project, samen met een aantal andere adviseurs van Kessels & Smit. Ik ben benieuwd wat zijn bijdrage is geweest en hoe het project is verlopen, dus interview ik hem op een zonnige lentedag één jaar na de start.

 

"Het project was verkennend van aard. De voornaamste doelstelling was om een brede maatschappelijke dialoog te houden over hoe we het Vlaamse onderwijs een krachtige en aantrekkelijke plek laten zijn voor kinderen om te leren en voor onderwijzers om te werken. De impliciete doelstelling was om het beleidswerk op het departement te voeden met onze bevindingen en opbrengsten uit de dialoog."

 

Hoe ben je betrokken bij dit project?
"Het project bood volop ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, inbreng en innovatie, en dat is me op het lijf geschreven. Ik voelde me ertoe aangetrokken omdat ik vanuit mijn vak opvattingen heb over leren en ontwikkelen, waarvan ik voelde dat het bij zou dragen aan de dialoog. Bijvoorbeeld, de aandacht hebben voor wie het kind is, wat het meebrengt aan talenten, hoe je vanuit onderwijs kunt bijdrage aan zelfsturing bij het kind. Dit project bood me de gelegenheid om hierop mee te denken en verschillende perspectieven te verbinden. Aan tafel zitten waar de toekomst van het onderwijs gemaakt wordt, is de trigger geweest om erin te stappen."

 

Wat vind je aansprekend in de aanpak?
"Het project had een krachtige opbouw, waarin ruimte was voor verdieping en vernieuwing. De verkennende fase (literatuurstudie, interviews, focusgroepen en een scenario-oefening) leidde tot een rijke waaier aan inzichten, ervaringen, verwachtingen, uitdagingen … voor ons onderwijs in 2030. Eind augustus 2013 werden tien creatieve personen, van buiten en binnen het onderwijs, uitgenodigd om met dat materiaal aan de slag te gaan.

 

In de setting van een leer- en ontwerplab kreeg het creatieve team vijf dagen de tijd en de ruimte om een en ander door te denken, te dromen en te ontwerpen hoe de toekomst van het onderwijs er zou kunnen uitzien. Zij ontwikkelden uitdagende toekomstbeelden over leren en onderwijzen in Vlaanderen in 2030. En zij bedachten principes over de weg die we zouden kunnen afleggen om bij die toekomstbeelden uit te komen.

 

Op 20 november organiseerde het partnerschap een participatieve conferentie om de resultaten van het leerlab te verdiepen en te verfijnen met een bredere groep van stakeholders. Dit was een echte test voor de verschillende toekomstconcepten. De concepten bleken één voor één het gesprek over de toekomst van het onderwijs te voeden en inspireren. En dat was de bedoeling.

 

In de maanden die volgden werd gewerkt aan de verspreiding van het geleverde werk. Het partnerschap heeft de resultaten van de verkennende fase, het leerlab en de verslaggeving van de participatieve conferentie neergelegd in een globaal rapport en overhandigt aan de minister. Daarnaast werd een speciaal themanummer van Klasse gewijd aan de uitkomsten van het project. Het toekomstproject verbreedt in 2014 tot een maatschappelijke dialoog die een breed draagvlak en betrokkenheid moet creëren."

 

Hoe kijk je nu terug op het project?
"Met een heel fijn en trots gevoel. Het was geen eenvoudig gesprek. De belangen en opinies over wat hoort en wat nodig is in dergelijke complexe maatschappelijke velden als het onderwijs zijn talrijk. Laat staan dat er een eenvoudige gemene deler gevonden kan worden over de weg die het onderwijs dient te bewandelen. En net dat maakte het project ontzettend boeiend: er zit immers een enorme kracht in deze diversiteit. En voor mij is de essentie van het project geweest om die kracht te verbinden. Ik vind dat dit project er goed in is geslaagd om het gesprek mogelijk te maken dat deze verbinding als effect heeft.

 

Ondersteuning bieden aan de kracht van de relationele praktijk, ofwel het verdiepte gesprek voeren, is wat we als adviseurs van Kessels & Smit hebben bijgedragen. Gesprekken en dialoog die waarderend, onderzoekend en toekomstgericht zijn. Gesprekken die gaan over dromen, ambities en aspiraties. Gesprekken die gaan over belangen en principes. Daar is dit project ontzettend in geslaagd!"

Voor meer informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/
Zie ook het filmpje:

 


Andere interessante blogs op het thema “Projecten” voor jou geselecteerd:


Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

16 mrt

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

Patronen Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich tegen veranderingen te verzetten. Veranderingen worden in ons brein ervaren als bedreiging. Ons biochemisch systeem houdt niet van verandering en doet er alles aan om bij het vertrouwde te blijven, ook al is het niet constructief...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

1 dec 16

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers. Twee bijeenkomsten en een talentenscan De workshop was...

Nieuw onderzoek: aandacht voor talent in de gesprekscyclus

10 nov 16

Nieuw onderzoek: aandacht voor talent in de gesprekscyclus

Wat is het effect als leidinggevenden en medewerkers expliciet aandacht besteden aan het inzetten van ieders talent? Dat onderzochten we ruim een jaar geleden in een project met de Universiteit Tilburg. We zagen veel positieve effecten . Nu zijn we een stap verder en willen...

Verbinding maken met kwetsbaarheid

13 okt 16

Verbinding maken met kwetsbaarheid

Leer gemaakt van vissenhuid, the seven basics en compatible closet. Voor mij nieuwe termen maar voor deelnemers van de kick-off training van Shop ’n Style gesneden koek. Ik heb het over negen stijlvolle pioniers met de ambitie om de fashion industrie eerlijker en duurzamer te...

Lichte lessen uit Ghana

4 okt 16

Lichte lessen uit Ghana

Het gesprek stokt. Een wanhopige blik. “What question should I ask now?”, vraagt Mercy, één van de deelnemers aan de training Dialogue for Peaceful Change . Ik stel haar een wedervraag: “Wat denk je? Wat komt er als eerste in je op? Let go of...

Experimenteren met talentgerichte P gesprekken

3 okt 16

Experimenteren met talentgerichte P gesprekken

Er is de laatste tijd veel te doen rond P-gesprekken: functioneringsgesprekken, RGW, beoordelings-, ontwikkel-gesprekken. Organisaties zetten dit middel over het algemeen in de vorm van een vaste cyclus in, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en beter gaan presteren. Maar dit...

Leren door te experimenteren. Vier bouwstenen die helpen om jouw eigen experiment te starten

13 sep 16

Leren door te experimenteren. Vier bouwstenen die helpen om jouw eigen experiment te starten

Sinds vijf jaar ontwerpt en faciliteert Kessels & Smit een leiderschapsprogramma voor een grote organisatie in de detailhandel. Het programma is sterk verankerd in de werkpraktijk en ondersteunt deelnemers om meer te experimenteren en reflecteren in hun dagelijkse werk.
vorige
1 2 3 ... 19 20 21
volgende