blog over talent

Iedereen heeft talent. Ie-de-reen. Organisaties ondersteunen om de talenten van hun medewerkers in kaart te brengen, daar worden we helemaal warm van.

 

Talenten in cartoons

Vorig jaar werkten we samen met een vluchtmaatschappij aan de invulling van een dag rond het waarderend perspectief en talent. We wilden de deelnemers op voorhand prikkelen, nieuwsgierig en enthousiast maken en tegelijkertijd al een eerste zicht bieden op hun talenten. Daartoe formuleerden we bij elk van de 39 talenten, die beschreven staan in de ‘Ik kies voor mijn talent – toolbox’, drie krachtige stellingen en lieten we de hand van een professioneel cartoonist bij elke stelling een cartoon tekenen.

In een prachtig vormgeven tool met ondersteunende filmpjes en uitgangspunten kwam alles bij elkaar. Het cartoons pakken perfect uit, de talenten zijn zo herkenbaar en to the point weergegeven dat ze voor iedereen tot leven komen. Ze versterken het beeld van de talenten, bij enkele doordat ze zo hilarisch zijn dat een lach niet te onderdrukken is, bij andere juist omdat ze precies kenbaar maken wat essentieel is bij het betreffende talent.

 

Ontdek de talenten van anderen, begin bij jezelf

Naast de ontwikkeling van de cartoons en tool, zijn we ook aan het werk gegaan met de interne trainers. Wanneer we mensen wegwijs maken in hoe ze anderen kunnen ondersteunen om hun talenten te ontdekken, werkt het telkens weer ontzettend krachtig om te starten met een eigen ervaring. Ontdek de talenten van anderen, begin bij jezelf. Het werd ons snel duidelijk dat het voortraject en de talentenpaspoorten ertoe leiden dat de juiste stemming voor de dag gezet was; nieuwsgierigheid! Wat volgde was een dag vol waarderende, onderzoekende, niet-oordelende gesprekken over talent, hefbomen en oplossingen voor dingen waar je geen talent voor hebt. Het gaf een onvoorstelbare energie.

 

Boardingpass

De stewards/stewardessen krijgen nu in de aanloop van hun dag de cartoons te zien waarbij ze kunnen aangeven in welke mate die voor hen herkenbaar zijn. Dat levert hen hun boardingpass voor de talentdag op, hun toegangsbewijs voor de dag. Bij aankomst wordt hun boardingpass gescand en ontvangen zij de 7 talenten die voor hen het meest herkenbaar waren als stempel in hun paspoort voor de dag.

 

App

De energie, prikkeling en nieuwsgierigheid die we creëerden met de cartoons, daar werken we ondertussen hard op door. We zijn bezig met een App waarin ook jij alle cartoons en stellingen de revue kan laten passeren, kan beoordelen of die cartoons uit jouw leven gegrepen zijn of juist niet met als resultaat je eigen talentenpaspoort. Zo willen we voor iedereen de route naar zijn talent toegankelijk maken. We houden je op de hoogte !

 

De cartoons zijn gemaakt door Mark de Koning.