dreamstimefree 11659833

Aan de slag met je sterktes: van talent spotten tot job craften


Een instrument waar ik, net als veel collega’s, graag mee werk is de Strengthsfinder. Een test waarmee je je sterke punten opspoort. Het invullen daarvan is echter pas het begin. Vaak is er extra ondersteuning nodig om de dynamiek of het samenspel tussen sterke punten te leren begrijpen en te verdiepen. Pas dan wordt iemands kernpatroon duidelijk en begint de meerwaarde van de tool zich echt te tonen.

 

Ook de vertaling naar de werkcontext blijkt voor mensen niet altijd meteen evident, maar ook die is belangrijk, wil je je talent echt ‘in actie’ kunnen brengen. Daarbij helpt jobcraften: je werk toesnijden op je kwaliteiten. Hieronder benoem ik een stappenplan voor het hele proces: van 'spotten' tot 'craften'.

 

Spotten: wat is je kernpatroon?

Het begint met het in kaart brengen van je sterktes. Dat kan op heel veel verschillende manieren: met MBTI, Insights, 360°FB, zelf-observatie, talent-interview, … maar mijn voorkeur gaat uit naar de Strenghtsfinder van Gallup gecombineerd met zelf-observatie en een talent-interview.

 

In deze fase is het namelijk belangrijk om ook stil te staan bij het “waartoe?” van je talent. En dat kan met die aanvullende tools. De kans is groot dat je heel veel verschillende dingen kunt doen met je sterktes, maar dat je het meest in flow komt als je ze inzet voor iets dat er voor jou toe doet. Je talent verbinden aan je persoonlijke missie blijkt een belangrijke katalysator voor talentontwikkeling.

 

Aan de slag met je sterktes

Eens je zicht hebt op je talent is het zaak om meer inzicht te verwerven in de dynamiek van je sterktes (= je kernpatroon) door de momenten te gaan zien waarop je vanuit je sterktes werkt. Die herken je omdat je je dan energiek en krachtig voelt. Door op die momenten te gaan letten, en te analyseren wat je dan doet, leer je je eigen ‘handleiding’ beter kennen en ontdek je in welke domeinen van je werk je reeds vanuit je talent werkt.

 

Hoe sterker dit zelfinzicht, hoe groter de kans dat je ook nieuwe domeinen zal ontdekken waar je vanuit je sterktes kunt gaan werken. En als je die eenmaal hebt gespot, kan je meteen – door een deel van je werk bijvoorbeeld anders te gaan inrichten – die aspecten van je werk beter gaan afstemmen op je talent.

 

Soms moet je ook vaardigheden ontwikkelen om meer vanuit je sterktes te kunnen werken. Iemand die heel klantgericht is, zal bijvoorbeeld soms moeten leren grenzen aangeven … om niet vast te lopen. Binnen dit kader spreekt collega Luk Dewulf over hefboomvaardigheden: kwaliteiten die je kunt aanleren, die je helpen meer te halen uit je talent.

 

Hoe meer je je werk zal kunnen inrichten vanuit je talent, hoe beter iedereen ervan wordt. Je wordt effectiever op een duurzame manier – want je krijgt energie van je werk – en de kwaliteit van je werk stijgt.

 

Aan de slag met je zwaktes

De boodschap van de talent-beweging is geenszins om je zwaktes onder de mat te moffelen! (zie mijn blog). Je ontfermen over je zwaktes is ook een aspect van jobcrafting. Dan gaat het om kijken in welke aspecten van je job je echt te veel vanuit je zwaktes moet werken.

 

Een eerste mogelijke stap – hoe gek die ook mag klinken – is om gewoon te stoppen met die onderdelen van je werk. Je kunt ook delen van je werk ruilen met iemand die daar wel sterk in is. Jobcraften kan dus ook een heel boeiende teamdynamiek in beweging zetten. Dit alles vergt natuurlijk sterk leiderschap want alles wordt zo een stuk “vloeibaarder”. Dit is sowieso nodig in het talent-tijdperk: de tijd van strakke functiebeschrijvingen is zo goed als over.

 

Werk waar je minder goed in bent kun je ook makkelijker maken door een tool of andere ondersteuning. Zo kan een eenvoudig programma het opmaken van uitnodigingen, facturen, bestelbonnen, brieven, … een heel stuk vlotter laten lopen.

 

Tot slot kun je ook bepaalde aspecten van je werk herkaderen. Door anders over een taak te denken, kan deze plots een stuk boeiender worden. Iemand die bijvoorbeeld veel administratie moet doen (en daar niet zo goed in is), kan dit werk positief  herkaderen door te zien dat het op punt houden van die administratie er voor zorgt dat medewerkers op tijd uitbetaald worden, opgebeld worden als ze in aanmerking komen voor scholing, … . En dan wordt administratie een middel om zorg te dragen voor collega’s waardoor het werk een stuk levendiger zou kunnen worden en wie weet ontstaat er zo ruimte om toch meer vanuit je sterktes aan deze taak te werken.

 

Ontwikkel talent-habits

Op basis van de voorgaande paragrafen zal je al gemerkt hebben dat jobcraften geen éénmalige actie is, maar een professionele houding. En bij die houding horen een reeks ‘talent-habits’ om dit voortschrijdende proces in beweging te houden en echt ondernemer van je eigen werk en loopbaan te worden:

  • Jezelf met je sterktes zichtbaar maken. Want wat je niet toont, kan niet opgemerkt worden. Door dit op een voor jou kloppende manier te doen, zul je meer en meer uitgenodigd worden om dingen te doen vanuit je sterktes (waardoor je minder en minder zal hoeven werken vanuit je zwaktes).
  • Op een goede manier in gesprek gaan met opdrachtgevers, je leidinggevende, je collega’s, je medewerkers.
  • Aan de slag gaan met eventuele belemmerende overtuigingen en die leren ombuigen naar ondersteunende gedachten
  • Mensen die hier heel vaardig in zijn, slagen er telkens weer in om de context waarin ze terecht komen op de ene of andere manier in te richten zodat dat ze vanuit hun sterktes te werk kunnen gaan. Jobcraften betekent dus ook ingrijpen in de omringende context. In gesprek gaan – zie hiervoor – is daarbij belangrijk maar evenzeer het vermogen om werk anders in te richten zodanig dat je de gewenste output kan afleveren op een manier die past bij hoe jij in elkaar zit. Talent-vriendelijke organisaties geven medewerkers in die zin ruimte om het werk zelf in te richten binnen een vastgelegd kader. Meer daarover in mijn eerdere blog.

 

Veel Jobcraft plezier …!

 

Werkmateriaal voor JobCrafting: