dreamstime 1898557 CMYK 2 copy

Jongeren in hun kracht: Talent’s’cool initiatief


Op dit moment werkt Eveline van Ijperen, student aan de Hanzehogeschool, bij ons aan een afstudeeronderzoek rond een bijzonder programma voor jongeren, waarin zij talenten kunnen ontdekken: de Talent’s’Cool. Paul Keursten, Marloes de Jong, Tjip de Jong en Barbara Grijns zijn betrokken als begeleiders. Inmiddels is ze al helemaal thuis in haar onderzoek en vroeg Naomi haar wat ze tot nu toe heeft ontdekt en ontworpen.

 

Wat is de Talent’s’Cool?

‘De Talent’s’Cool is ontstaan vanuit het idee van collega’s om een eigen school op te richten. Daar komen veel regels bij kijken, vandaar dat we eerst beginnen met het organiseren van dit programma. De basis van de Talent’s’Cool is Five minds for the future van Howard Gardner (bekend van zijn werk rond meervoudige intelligenties). Dit zijn vijf mindsets die mensen in organisaties in de toekomst nodig hebben om succesvol te zijn. We gaan op zoek naar een krachtige leeromgeving waarin je deze vijf mindsets aan kunt leren. Ze komen namelijk overeen met veel anderen theorieën over de benodigde ‘competenties voor de toekomst’. Op de meeste scholen krijgen deze mindsets nog veel te weinig aandacht.’

 

Wat zijn de vijf mindsets voor de toekomst?

‘Gardner onderscheidt in zijn boek Five minds for the future  vijf ‘geesten’ die cognitieve eigenschappen omvatten die nodig zijn om ook in de toekomst te kunnen blijven excelleren [1].

 • The disciplined mind
  Gardner stelt dat je in minimaal één discipline een expert moet worden. Als je regelmatig en voor een langere periode aan iets werkt, wordt je langzamerhand steeds beter.
 • The synthesizing mind
  De synthesizing mind omvat het zien van samenhang in informatie op een manier die coherent is en die voor jou betekenis heeft. Bijvoorbeeld om informatie zo te structureren dat je deze makkelijk kunt overdragen aan anderen. 
 • The creating mind
  Creatieve mensen zijn degenen die nieuwe ideeën aandragen die niet voor de hand liggen. Wanneer een idee té creatief is dan wordt het echter niet geaccepteerd en uitgevoerd. Gardner stelt dat je niet creatief kunt zijn als je je niet hebt gespecialiseerd in minimaal één discipline, kunst of vakmanschap. Je moet risico’s durven nemen en ook het gedrag en de gedachten van mensen kunnen veranderen.
 • The respectful mind
  De respectful mind is gestoeld op de erkenning dat de wereld bestaat uit mensen die anders kijken, anders denken, andere religies hebben en andere normen en waarden hebben. Door elkaar beter te begrijpen, overeenkomsten te zoeken en elkaar het voordeel van de twijfel te geven, kunnen we een meer respectvolle wereld maken en met respect met elkaar omgaan.
 • The ethical mind
  De ethical mind richt zich niet op rechten en plichten, maar op onze individuele verantwoordelijkheid als wereldburger, als werkende, als student of als onderdeel van een groter geheel binnen de samenleving en de manier waarop je je gedraagt naar deze verantwoordelijkheid. De ethical mind bekijkt de verschillende rollen die wij als mens vervullen en de manier waarop wij praten over onze eigen verantwoordelijkheid.’

 

Hoe ontwerpen jullie het programma van de Talent’s’Cool?

‘Het wordt een leeromgeving die leuk & aantrekkelijk is voor jongeren van 16-17 jaar. Wat dat precies inhoudt dat ga ik onderzoeken met mensen die hier veel van weten en natuurlijk met de jongeren zelf. Ik ben heel benieuwd hoe mensen hierover denken en hoor graag wat eenieders suggesties zijn.’

 

Wat is voor jou zelf een aantrekkelijke manier om te leren?

‘Dat mensen mij prikkelende vragen stellen, dat ik even moet nadenken. Ik denk al over veel dingen na vanuit mezelf, maar juist doordat anderen mij vragen stellen, ga ik zelf ook anders denken, dat vind ik leuk. Ook om te ontdekken hoe en waarom anderen zo denken en doen, zoals ze dat doen, vind ik interessant. Ik leer graag op een informele manier, door iets te ervaren; het moet niet geforceerd worden.’

 

Wil je meer weten over het onderzoek van Eveline of heb je een idee voor de Talent’s’Cool dan kan je contact met haar opnemen via evanijperen@kessels-smit.com!