HomeAgendaEvent
7 mei
2025

Authentiek begeleiden van effectieve verandering

In dit jaartraject zien we persoonlijke ontwikkeling als hefboom om jouw vakmanschap als begeleider te versterken. We reiken nieuwe taal, theorieën, praktische tools en ervaringen aan om met meer zelfbewustzijn en autonomie, teams en organisaties te leiden en te begeleiden. De groep biedt hierbij een veilige en uitdagende context om te experimenteren en vertrouwen te bouwen om het geleerde in de praktijk te brengen. Want als jij jouw unieke kracht écht kent en toont aan de wereld, dan creëer je wezenlijke impact. Deze jaargang werd in 2024 herwerkt, de vroegere benaming was: 'Faciliteren en begeleiden van effectieve verandering'.

 

Begeleiders

Kris Snick
Sofie Hendrikx

Situering

Jij bent zelf het belangrijkste instrument om verandering te brengen. In deze ervaringsgerichte ontwikkelingsreis ontdek en finetune jij jouw essentie als professional. We reiken een divers palet van methodieken en theorieën rond leren en ontwikkeling aan en je leert krachtige interventies te ontwerpen en te begeleiden - dicht bij jezelf en in verbinding met de ander. We benadering leren en verandering eveneens vanuit een holistisch perspectief.  Naast groei in je cognitieve en relationele intelligentie, zetten we ook in op de ontwikkeling van het fysiek én spiritueel bewustzijn in het (bege)leiden van groepen en organisaties. Tot slot besteden we veel aandacht aan de vertaling naar de praktijk, enerzijds door de groep als experimenteerplek, en anderzijds door deelnemers aan te moedigen het geleerde toe te passen in hun dagelijks werk of organisatie.  

Doelgroep

Diversiteit binnen de deelnemersgroep is één van de instrumenten om een rijke leerervaring te creëren voor de deelnemers. We kiezen er bovendien bewust voor om het aantal deelnemers te beperken tot 12. We verwelkomen enerzijds mensen die in een organisatie werken en met leren en ontwikkeling bezig zijn (bv. interne leeradviseurs, leidinggevenden en HRD-professionals) en anderzijds ook mensen die teams of organisaties begeleiden of ondersteunen (in een rol als organisatieadviseur, procesbegeleider of coach). Deze opleiding was in het verleden ook al zeer relevant voor mensen die de overstap willen maken van een interne rol naar een job of als zelfstandig adviseur of externe procesbegeleider.

Wat leer je in de opleiding?

Tijdens deze opleiding focussen we op de ontwikkeling van zeven bekwaamheden die essentieel zijn in het faciliteren en (bege)leiden vanuit jouw uniciteit. Deelnemers kunnen zelf hun leerfocus kiezen en accenten leggen om hun ontwikkeling te sturen.

 1. Creëren van jouw eigenheid als professional: je onderzoekt jouw eigen talenten en waarden zodat je ze als kracht kunt inzetten in jouw werk. Op basis van kaders zoals de talentenbenadering, voice dialogue en paradoxen reflecteer je op jouw eigen rol en werk en leer je jouw eigen (veer)kracht (her)kennen.
 2. Vormgeven van jouw persoonlijke ontwikkeling en eigen leeromgeving: je reflecteert op jezelf als professional en doorbreekt en verandert bestaande patronen wanneer nodig, zowel bij jezelf als bij anderen.
 3. Opbouwen van constructieve en warme samenwerkings- en klantrelaties: je kan vanuit jouw eigenheid op een verbindende manier contact maken, contracteren op jouw rol en leer- en ondersteuningsvragen op een oplossingsgerichte manier bevragen, onderzoeken en analyseren.
 4. Ontwerpen van effectieve leer- en veranderinterventies: Je kiest de voor jou passende en inspirerende kaders en methodieken om in co-creatie effectieve interventies of verandertrajecten te ontwerpen.
 5. Leer-of ontwikkelvraagstukken benaderen vanuit een holistisch perspectief: je bent je bewust van de mentale, emotionele, fysieke, spirituele en relationele dimensies in leer- en/of ontwikkelingsvraagstukken en kan hierrond specifieke interventies ontwerpen.
 6. Begeleiden en faciliteren van leer- en veranderprocessen: Je bent je bewust van het effect van jouw interventies en je kunt vanuit een eigen stijl gericht bijsturen en invloed nemen. Via concrete experimenten in de eigen praktijk en interventies bij andere organisaties geef je jouw eigen vakmanschap vorm.
 7. Leren en ontwikkeling in een organisatie stimuleren: We beschouwen een organisatie als een voortdurend organiseren, een systeem en veranderingsproces waarbij je als facilitator en ondersteuner in staat bent om vanuit een eigen visie interventies en trajecten te ontwerpen, te begeleiden en te ondersteunen met een duurzaam effect.


Aan het eind van deze leergang:

 • Bezit je nieuwe vaardigheden, inzichten en bewustzijn om in jouw eigen of andere organisaties, ongeacht de complexiteit of spanning, in je kracht te blijven staan.
 • Heb je nieuwe praktische tools en inhoudelijke kaders  rond leren en ontwikkelen die je concreet toepasbaar kunt maken in leer- en verandervraagstukken binnen teams en organisaties.
 • Zie je nieuwe mogelijkheden om binnen jouw eigen organisatie en praktijk een impactvolle en zichtbare verandering te realiseren.
 • Maak je deel uit van een lerend netwerk van collega-professionals waarmee je ook na de leergang vraagstukken kunt toetsen en met en van elkaar kunt leren.