Schermafbeelding 2010-10-06 om 12.42.51

Artikel over 'Denken in Driehoeken'


Marloes van Rooij en Kemp van Ginkel hebben een artikel geschreven over het 'denken in driehoeken', in het september/oktobernummer van het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling.

 

Verantwoordelijkheid delen

Het denken in driehoeken is een benadering die veel van onze klanten en collega's hebben omarmd. In een eenvoudig model wordt duidelijk hoe resultaten het best worden bereikt: namelijk door verantwoordelijkheid te delen. De kijk op Initiatiefnemer, Actor en Ondersteuner legt dynamieken bloot die voelbaar maar niet makkelijk benoembaar zijn. Er zijn ondertussen hele organisaties bezig om met behulp van het denken in driehoeken explicieter de interactie op te zoeken. Daarmee verkleinen ze de nadruk op procedures en structuren, en versterken ze de onderlinge relaties - onmisbaar voor een effectieve samenwerking.

 

Denken in driehoeken en systemisch kijken

In dit artikel maken we een verbinding tussen het denken in driehoeken en het systemisch kijken naar organisaties. We hebben in onze praktijk gemerkt dat veel van 'wat niet loopt' te maken heeft met onduidelijkheid over verwachtingen en rollen. Maar waardoor wordt die onduidelijkheid dan veroorzaakt? We benoemen de drie systeemwetmatigheden die in elk systeem gelden:

  • Het recht erbij te horen
  • De volgorde
  • De balans van geven en nemen.


Wanneer aan één of meer van deze elementen van een organisatie geen recht wordt gedaan, ontstaan de dynamieken die we met de driehoeken kunnen bewoorden en vertalen. En waaraan we vervolgens op een lerende manier kunnen werken.

We zijn blij met dit artikel dat weer meer verdieping geeft aan een benadering die voor ons tot basisbagage is gaan behoren.


Veel leesplezier!

 

NB: Marloes blogde eerder over een andere, ongepubliceerde, bijdrage op dit terrein onder de titel 'effectief samenwerken: denken in driehoeken'