praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek. Motor voor verandering in organisaties


Vandaag vond tijdens de 'studiedag ter bevordering van de nieuwsgierigheid' de feestelijke presentatie plaats van het boek 'Praktijkonderzoek. Motor voor verandering in organisaties'. Auteurs Maaike Smit en Suzanne Verdonschot namen hun boek trots in ontvangst.

 

Het boek

Het boek biedt inspiratie en handreikingen voor iedereen die aan de slag wil met praktijkonderzoek als verandertool. Praktijkonderzoek is niet alleen bedoeld om iets te weten te komen, maar ook om te veranderen en te leren. In plaats van een extern adviseur in te huren die 'de oplossing' heeft, spoor je kennis en ervaring in de eigen organisatie op.

 

Waar wetenschappelijk onderzoek erop is gericht de praktijk zo min mogelijk te verstoren, en algemene kennis te vergaren, is praktijkonderzoek erop gericht om inzichten te verzamelen met een direct gebruiksdoel. De vorm van onderzoek die Maaike en Suzanne omschrijven gaat eigenlijk NOG een slag verder... ze beschrijven de kracht van het stellen van vragen en het systematisch reflecteren op een manier die groepen en individuen in beweging zet. Onderzoek als interventie.

 

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • uitbouwen en versterken van wat er al is;
  • aanpakken en producten verbeteren en vernieuwen;
  • persoonlijk leren en gedragsverandering van individuen of een groep.

 

De studiedag

De studiedag ter bevordering van de nieuwsgierigheid was een groot pleidooi voor die vorm van open, onderzoekende reflectie en communicatie. In verschillende workshops konden mensen op zoek gaan naar 'vragen die je verder brengen' en kennismaken met werkvormen die geschikt zijn voor het stimuleren van beweging middels praktijkonderzoek.

 

De onderzoekspraktijk

Dit boek bevat handreikingen om zulk soort onderzoek zinvol en leuk te maken en is gebaseerd op wat werkt in de praktijk. Maaike en Suzanne putten uit hun ervaring van en met de Onderzoekspraktijk van Kessels & Smit, en uit interviews met praktijkonderzoekers.

 

Meer informatie: Springer Uitgeverij en op deze site!

Direct bestellen!