Lerend netwerk 'Ontwikkelen vanuit talent en bezieling' valt in de prijzen

11 feb 10

Lerend netwerk 'Ontwikkelen vanuit talent en bezieling' valt in de prijzen

Jaarlijks worden uit alle projecten bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) een drietal projecten geselecteerd als ESF-ambassadeur. Het lerend netwerk 'Ontwikkelen vanuit talent en bezieling', initiatief van Kessels & Smit, Stebo vzw en Evenwicht, is daarbij geselecteerd. Griet Bouwen, projectleider vanuit Stebo voor het netwerk, mocht de prijs in ontvangst nemen van Vlaams minister voor Werk, Philippe Muyters. Het is een mooie erkenning voor de kwaliteit en de dynamiek die ESF ook gezien heeft in ons lerend netwerk.

 

Start van een divers netwerk

In september 2008 ging in Vlaanderen het lerend netwerk van start. Kessels & Smit, Stebo vzw en Evenwicht hadden elkaar gevonden vanuit een gedeelde droom: hoe kunnen we in Vlaanderen een beweging op gang zetten rond talent en bezieling op de werkplek? Talent en bezieling, dat is de kracht die medewerkers binnenbrengen in de organisaties waar ze werken. We willen deze kracht ontdekken en ontwikkelen ten voordele van medewerkers, organisaties én de samenleving.

 

Samen met een aantal partnerorganisaties werd een voorstel uitgeschreven voor het Europees Sociaal Fonds (ESF). De goedkeuring hiervan bood de financiële ruimte om een netwerk op te zetten. Het netwerk werd heel divers: mensen uit verschillende werkcontexten maken er deel van uit. In het totaal participeerden 90 deelnemers uit meer dan 50 organisaties: zowel uit het bedrijfsleven als uit onderwijs, overheid, social-profit en vrijwilligerswerk.

 

Kleurrijke waaier aan projecten

Gedurende anderhalf jaar werkte elke deelnemer in haar of zijn organisatie aan een project: het ontwikkelen en uittesten van een 'waarderende organisatiepraktijk'. De variatie aan nieuwe praktijken heeft een kleurrijke waaier opgeleverd. Sommige mensen werkten aan coachen van medewerkers vanuit talent en bezieling. Anderen zochten naar manieren om in teamwerk met talent aan de slag te gaan. Weer anderen zetten een heuse organisatieontwikkeling in gang of werkten rond appreciatief leiderschap.

 

Vanuit kracht en mogelijkheden bouwen

Bij elk van de projecten werd Appreciative Inquiry gebruikt als visie en methodiek om vanuit kracht en mogelijkheden aan nieuwe praktijken te bouwen. Om de deelnemers hierin te ondersteunen werd in samenwerking met Ron Fry van de Case Western Reserve University een leertraject rond Appreciative Inquiry ontworpen. In de verschillende bijeenkomsten leerden deelnemers de uitgangspunten en achtergronden van A.I., en konden ze direct zoeken naar de toepassing ervan in hun eigen project.

 

Diverse initiatieven

Naast de bijeenkomsten met het hele netwerk, kwamen deelnemers ook samen in kleinere actieleergroepen. In deze leergroepen wisselden ze ervaringen uit en hielpen mensen elkaar in het vormgeven van de projecten. Het bouwen aan een interactieve website en een continue lijn van actieonderzoek waren andere initiatieven, erop gericht het met elkaar leren maximaal te ondersteunen.


In oktober 2009 vond een ontmoetingsdag plaats. Ruim 350 mensen waren nieuwsgierig naar wat er gebeurde in het lerend netwerk, en konden proeven van de resultaten van de verschillende actieleergroepen en de projecten van de deelnemers.

 

Vlaanderen inspireren in 2010

Eind januari werd al dit werk beloond als ESF-ambassadeur. Naast de eer betekent de prijs ook een opdracht. Het komt er nu op aan in 2010 Vlaanderen te inspireren met onze waarderend-onderzoekende benadering van talent en bezieling op het werk. En dat zijn we volop aan het voorbereiden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een boek dat dit voorjaar zal verschijnen met als titel 'Leiden naar talent en bezieling - energie van mensen verbinden tot teamkracht'.

 

Onthoud alvast deze datum: op 7 mei stellen we het boek voor aan het publiek!

 


Andere interessante blogs op het thema “Kessels & Smit” voor jou geselecteerd:


Verhalen herschrijven

19 apr

Verhalen herschrijven

Vol concentratie lezen we het uitgeprinte A4-tje dat we alle acht op onze schoot hebben liggen. Vanuit de andere kant van de ruimte komt het geluid van het wekelijkse biljartuurtje onze kant op, gemixt met het ritmische getik van het mes van de vrijwilligster die...

In de maak: het K&S jubileumboek

4 apr

In de maak: het K&S jubileumboek

Vrijdagochtend 9.00u. In de mooiste kamer van ons pand op de Maliebaan zitten Derk van der Pol, Mara Spruyt en Marijke Boessenkool aan tafel voor het wekelijks jubileumboekoverleg. Want er is een jubileumboek voor K&S Nederland in de maak. Een boek waarin we wie en...

Storytelling van binnenuit

20 mrt

Storytelling van binnenuit

Samen met mijn collega Kirste den Hollander gaf ik onlangs een workshop storytelling. We kregen van deelnemers terug dat ze nieuwsgierig waren naar ‘hoe’ je het verhaal (van de organisatie) nu naar buiten vertelt. Iets waarvan deelnemers achteraf aangaven dat ze daar meer van gehoopt...

Een ongeval op het werk, doodnormaal

12 feb

Een ongeval op het werk, doodnormaal

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat je ’s avonds gezond thuiskomt van je werk. In 2016 gold voor ten minste 2500 mensen dat ze met een ernstig letsel hun werkplek hebben verlaten. ISZW publiceerde in juni jl. een rapport over ernstige arbeidsongevallen. In het...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

26 sep

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

In hun werk als onderwijsonderzoekers bezoeken Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde regelmatig scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. "Ons onderzoek gaat altijd om de vraag hoe een werkomgeving in de school eruitziet die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de...

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

22 sep

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

Ruimte voor fantasieën, aannames en vooroordelen Als je onderzoek doet in een organisatie, is het de bedoeling dat iemand van de inzichten uit het onderzoek leert. Het is daarom zaak om leerzame manieren van werken te kiezen tijdens het onderzoek en voor de presentatie...

De Weegschaal

21 aug

De Weegschaal

Leren op de werkplek is efficiënter dan het aanbieden van formele trainingen. Vooral als het gaat om leren van werkgerelateerde vaardigheden en kennis. De vraag voor veel organisaties is hoe ze het leren op de werkplek kunnen inrichten. Onderzoek op dit vlak laat...
vorige
1 2 3 ... 28 29 30
volgende