HomeKS bibliotheek › Artikel

We leren allang, alleen niet bewust.

Door: W. Berendsen, Maaike Smit - ; Bron: Vice Versa, jaargang 40, nummer 3, 2006.   16-03-2006

Artikel in Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking over het belang van organisatieleren binnen de ontwikkelingssamenwerking. Maaike Smit werd hiervoor geinterviewd.