HomeKS Bibliothèque › Article

We leren allang, alleen niet bewust.

par: W. Berendsen, Maaike Smit - ; Source Vice Versa, jaargang 40, nummer 3, 2006.   22-05-2022

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Artikel in Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking over het belang van organisatieleren binnen de ontwikkelingssamenwerking. Maaike Smit werd hiervoor geinterviewd.