HomeKS Library › article

We leren allang, alleen niet bewust.

By: W. Berendsen, Maaike Smit - ; Source: Vice Versa, jaargang 40, nummer 3, 2006.   03-16-2006

This page is not available in English - View in Dutch:

Artikel in Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking over het belang van organisatieleren binnen de ontwikkelingssamenwerking. Maaike Smit werd hiervoor geinterviewd.