Reflectietools

Reflectietools


Deze website bevat een rijk overzicht van reflectietools (http://www.reflectietools.nl/). De site is gemaakt door het lectoraat ‘Reflectie op het handelen’. Reflectie wordt hier gezien als het (her)interpreteren van ervaring en kennis.  De reflectiemethodes zijn onderverdeeld in drie niveaus: reflectie op jezelf (met bijvoorbeeld de waarderende reflectie en de brainstormreflectie), op een methode (bijvoorbeeld door herkaderen of succesreflectie) en op de maatschappij (bijvoorbeeld door deugdreflectie of dilemmareflectie). Bij elk  van de methodes staat een inleiding, iets over hoe je het moet aanpakken, voorbeelden en een verwijzing naar de theorie waar het zich op baseert.  Een heel praktische site met veel tools. Het lectoraat was van 2003-2007 actief met Karim Benammar als lector en Marieke van Schaik als projectleider. Zij hebben de werkvormen ook gebundeld in een boek (http://www.reflectietools.nl/boek.html).