dreamstime xs 9266677

Mediteren met rendement. Strategieën voor persoonlijk succes


Wie komt er nu op het idee om spiritualiteit te meten? Het spirituele is toch wezenlijk ongrijpbaar? Daar denken hersenwetenschappers in Europa en de VS anders over. Zij onderzoeken namelijk de effecten van boeddhistische meditatie. Daarmee is mediteren voorgoed uit de zweverige hoek getrokken. Het aantoonbare rendement overtuigt verstokte sceptici.

 

Londense taxichauffeurs en boeddhistische monniken blijken overeenkomsten te hebben. In hun hersenen zijn dankzij neuroplasticiteit neurale netwerken veranderd. Uitgebreide kennis van het wegennet in Londen is zichtbaar in de hersenen. Datzelfde geldt voor lang­durige oefening in meditatie van boeddhistische monniken.

 

Wat doet mediteren met je? Het maakt je scherper, kalmer en aardiger. Echt. Mediteren heeft aantoonbaar invloed op je waarneming, omgang met stress/emoties en empathie.

 

Waarneming

Mediteerders nemen scherper waar. Met de ‘attentional blink’ test scoren ze hoger. Er wordt dan een reeks letters getoond, die soms wordt afgewisseld met een cijfer. Indien de cijfers elkaar in minder dan een halve seconde opvolgen, nemen mediteerders ze vaker waar dan niet-mediteerders. Hoe kan dat? De hersenen van de mediteerders reageren minder sterk op het eerste cijfer dan die van de niet-mediteerders. Blijkbaar sparen mediteerders hun energie, zodat ze meer over hebben voor de waarneming van het tweede cijfer. Aldus wetenschappers aan de universiteit van Wisconsin.

 

Omgang met stress en emoties

Een mediteerder is in staat zijn brein echt ‘in z’n vrij’ te zetten (volgens onderzoek aan de universiteit van Gießen). Niet-mediteerders zijn geneigd te piekeren en zo de hersenen aan het werk te zetten. Bij een mediteerder wordt in de ‘default mode’ veel minder activiteit in de hersenen gemeten. Zijn hersenen hebben echt vrij. En hebben meer energie over om ontspannen om te gaan met stress en negatieve emoties.

 

Empathie

Zelfs de effecten van boeddhistische oefeningen in empathie en ‘liefdevolle vriendelijkheid’ zijn aantoonbaar! In een experiment aan de universiteit van Wisconsin kregen proef­personen geluiden te horen, waaronder geluiden die vooral de hersengebieden activeren die emotionele prikkels verwerken (b.v. een lachende baby, een kreun van pijn). Die hersengebieden bleken bij mediteerders die getraind zijn in ‘liefdevolle empathie’ harder te werken dan bij niet getrainde personen.

 

Investeren in mediteren dus. De tijd dat spiritualiteit totaal ongrijpbaar was, is voorbij. Het rendement van mediteren is keihard aangetoond.

Bron: Dieter Vaitl, “Versterk je geest!”. In: Psyche en Brein, nr.2, 2011

 

Strategieën voor persoonlijk succes:

  • Maak er een gewoonte van om te mediteren op vaste tijdstippen. Sla het niet over als je het druk hebt. Het is een effectief wapen tegen stress en houdt je scherp.