dreamstime xs 2267800

HNW verbindt!


Het nieuwe werken, of afgekort HNW, verbindt! Maar waarover hebben we het eigenlijk bij het HNW? Bij de ene gaat het over plaatsonafhankelijk werken, meer zelfverantwoordelijkheid van de medewerker, een coachende in plaats van een controlerende manager,... Bij de andere heeft het te maken met thuiswerk en het gebruik van nieuwe technologie. Beide opvattingen raken volgens mij niet aan de essentie van de beweging waarbinnen de beelden over HNW passen. Een poging om wel tot die essentie te komen is ons de vraag te stellen: wat is het doel van HNW?

 

HNW daagt ons uit

HNW: het is niet een kwestie van of je er als organisatie mee aan de slag gaat, maar wel hoe? HNW laat zich niet zomaar implementeren in een organisatie, er is geen checklist die kan worden afgevinkt. Het is veel meer dan zomaar een nieuwe vorm van samenwerken en plaatsonafhankelijk werken. Het nieuwe werken daagt ons fundamenteel uit in de manier waarop wij naar onze organisaties kijken. Wat betekent HNW voor onze organisatie? Waar daagt het ons op uit? Waar biedt deze andere manier van kijken naar werken kansen aan onze organisatie? En welke keuzes gaan wij maken die aansluiten bij de essentie van onze onderneming of instelling?

 

Noodzakelijke voorwaarde

Dit alles met als finaal doel om als organisatie een passend antwoord te kunnen vinden op de veranderingen van vandaag en morgen. Met andere woorden: wat moeten we doen om er in de toekomst nog te zijn?! Organisaties komen vandaag immers steeds meer onder druk te staan. Onderzoeken wat bewegingen als HNW zeggen over wat er belangrijk is in ons organiseren, wordt dan een noodzakelijke voorwaarde om als organisatie je bestaansrecht te kunnen afdwingen.

 

Verbinding tussen heden en toekomst

De toekomst ligt niet meer voor ons, maar is er reeds vandaag! Wij maken op dit moment deel uit van deze toekomst. Nadenken over de consequenties van HNW verschaft ons daarbij heel wat mogelijkheden om de verbinding tussen heden en toekomst te maken. Het brengt organisaties in beweging door ze in verbinding te brengen met datgene wat belangrijk is in hun omgeving, de uitdagingen en de mogelijkheden die zich daarbij aandienen en de urgentie om daarin stappen te zetten... HNW verbindt organisaties daarmee terug met de essentie van hun 'zijn': hun oorspronkelijke belang en kern van bestaan. Dit gaat fundamenteler dan de missie en de visie en overtreft vele, zoniet alle, managementprocessen. Jos Verveen gaat zelfs nog een stap verder en spreekt over de afschaffing van management zoals wij het vandaag kennen (bullshit management 2011).

 

Verbinding met authentieke 'ik'

In HNW hebben we het niet enkel over de fundamentele identiteit van een organisatie - ook de medewerkers van de organisatie zijn meewerkend voorwerp. Omwille van de te grote en te snelle veranderingen is het onmogelijk geworden om alles voor te structureren en wordt er meer en meer beroep gedaan op het eigen ondernemerschap bij medewerkers. Om dit te kunnen doen moeten medewerkers terug verbinding maken met hun drijfveren en talenten. Dat wil zeggen: medewerkers krijgen de verbinding met hun authentieke 'ik' terug en richten hun werkzaamheden hierrond in. Hier ligt volgens mij de kern van de verandering.

 

Hoe zou het zijn als werk volgens deze principes wordt ingericht? Er ontstaat alvast heel wat autonomie en verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en weinig procedures… Functieprofielen maken plaats voor rolomschrijvingen. Functieprofielen zetten mensen immers vast en beperken hun autonomie en passie.

 

Omgevingen gebaseerd op sterktes en vertrouwen

Hier komen ongetwijfeld veel ‘ja maars' naar boven. Dit is te begrijpen. HNW en de beweging die daarmee gepaard gaat zet immers druk op organisaties en management zoals we die de voorbije decennia niet anders gekend hebben. Het is altijd lastig om die dingen te gaan doorbreken. En om even het beeld van Jef Staes te gebruiken: als we van mensen schapen blijven maken, ook al zijn het nieuwe, dan nog gaat er wezenlijks niets veranderen! Een nieuw bureau leidt niet tot een nieuwe toekomst gerichte werkattitude. Wat we nodig hebben zijn 3D omgevingen gebaseerd op sterktes en vertrouwen. Zelf heb ik mogen ervaren dat het werkt. De kracht om je talenten in te zetten heeft gezorgd voor een dosis creativiteit en ondernemerschap. En geloof mij: de betrokkenheid en engagement voor het groter geheel, is nog nooit zo groot! En welke organisatie wil dat nu niet?

 

 

In mijn volgende blog wil ik het hebben over de verbinding tussen leren en werken. Als je mee wilt schrijven of zelf een goed voorbeeld kunt inbrengen, heel graag.