pexels pixabay 207241 111873016839

Werk maken van talent - "Een beetje bang zijn soms, dat is goed"

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Sinds 2019 faciliteren we bij de Universiteit van Amsterdam het UvA Opportunity Programma (UOP) voor ondersteunend personeel. Denk aan: facilitaire zaken, bedrijfsvoering, de bibliotheek, de ICT… allemaal diensten die belangrijk zijn om het onderwijs en onderzoek te laten draaien. Het programma is bedoeld om talentvolle medewerkers de kans te bieden zich versneld te ontwikkelen en toe te groeien naar een volgende stap. Daarnaast levert het UOP een bijdrage aan de versterking van kwaliteit en innovatie van de ondersteunende disciplines.

 

Principes

Het programma vertrekt vanuit een aantal principes zoals: leren doe je door te doen. De meest krachtige leerervaringen ontstaan in de praktijk, door te experimenteren en zaken anders aan te pakken. We vragen mensen daarom een ‘challenge’ te formuleren: een opgave in het werk waar ze zichzelf in stretchen en waarin ze nieuwe dingen kunnen uitproberen. Denk aan jezelf steviger positioneren in overleggen en daar feedback over vragen; oefenen met de balans vinden tussen loslaten en de regie nemen; meer zicht krijgen op welke manier je meer gebruik kan maken van je persoonlijke talenten in het werk; en initiatief nemen wanneer dat niet wordt gevraagd en zo een gelijkwaardiger positie innemen.

 

Daarop volgend: mensen leren van en met elkaar. We werken met ervaren trainers en docenten, maar men leert ook van de deelnemers in de groep en van andere collega’s, doordat we daar uitwisseling mee organiseren.

 

Een derde: leren vanuit talent en successen geeft energie. Je ontwikkelt jezelf door te ontdekken waar je natuurlijke sterke punten liggen en goed te onderzoeken hoe je die nog meer kan inzetten in het werk.

 

En de laatste: iedereen is eigenaar van zijn eigen leerproces. Natuurlijk is er een programma met overkoepelende leerdoelen, maar we dagen deelnemers uit om binnen die kaders een persoonlijke leeragenda te maken en die af te stemmen met hun leidinggevende.

 

 

Variëteit aan leerinterventies

Het is een programma met een variëteit aan leerinterventies. We starten met een commitmentgesprek, waarin we onderzoeken waar mensen hun talenten en sterke punten liggen, en waar mensen een groeistap willen zetten. Ze kiezen een ‘challenge: die loopt als een rode draad door het traject. Mensen worden uitgenodigd te experimenteren met nieuwe aanpakken om die challenge tot een goed einde te brengen. De bijeenkomsten bieden daarvoor de theoretische handvatten en tools en geven ruimte voor uitwisseling en reflectie.

 

De deelnemers worden tussen de programma-onderdelen door ondersteund door 3 intervisiesessies, waarin ze kennis en ervaringen delen en meedenken met hun collega-deelnemers. Daarnaast organiseren we een hackathon rond een organisatiebrede, multidisciplinaire uitdaging. En de groep organiseert zelf expertmeetings, waarin ze leren van collega’s uit de UvA over specifieke onderwerpen die ze zelf kiezen. Bovendien nodigen we de deelnemers uit om een mini-stage te doen bij een collega-deelnemer die werkt bij een ander onderdeel van de UvA.

 

Door al deze activiteiten verruimt het blikveld op de universitaire organisatie. Vervolgens is er een skills-lab, een soort individuele workshop waarin gesprekssituaties geoefend worden. Zo dicht mogelijk op de praktijk. Onder meer door een gast mee te nemen om een ‘lastig’ gesprek mee te voeren.

 

Tot slot vragen we de deelnemers om een persoonlijk manifest te schrijven: een overzicht van conclusies en inzichten gekoppeld aan een concreet plan voor de toekomst. Wat heb je geleerd en wat betekent dat voor je werk en je toekomst? In de oogstbijeenkomst worden deze manifesten gedeeld (en daarmee de kennis) met gasten uit de Universiteit.

 

Het programma eindigt zoals het is begonnen: met een begeleid (eind)gesprek tussen de deelnemer en zijn of haar leidinggevende. Over wat er is bereikt, hoe de leidinggevende dat terug ziet in het werk en over wat de volgende stap kan zijn in de ontwikkeling. van uitwisseling in tweedaagsen, tot meekijken met elkaar in een mini-stage, tot ervaringen uitwisselen in intervisie; van persoonlijke testen en reflectie uitmondend in een persoonlijk manifest, tot oefenen en experimenteren in een skill lab en een hackaton.

 

Klantinterview

Een rijk programma dus dat binnenkort zijn vierde editie ingaat. Hoogste tijd dus om samen met onze opdrachtgever: Manager HR Petra Brok, oud-deelnemer en UOP community-bouwer Niels Klein, en begeleider vanuit Kessels & Smit Marieke Grondstra, te reflecteren op de edities tot nu toe.

 

Wat hebben we geleerd van de eerste drie edities? Wat heeft het in gang gezet? Welk effect sorteert het leren volgens de leidende principes eigenlijk? En bovenal, wat levert het volgen van het traject nou op?

 

Je hoort het allemaal in het interview (van ongeveer 5 minuten)! Met veel dank aan Petra Brok en Niels Klein.