blog over project oxfam 111956027941

Versterk de cultuur die er al is

Werken aan leiderschap bij Oxfam Solidariteit

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Van november 2018 tot juni 2019 werkten Joeri Kabalt, Annelies Wybo en Kris Snick samen met Oxfam Solidariteit. Het doel: het leiderschap binnen de organisatie te versterken. Interviewster Annelies Poppe  spreekt met Maggelien Lambrechts, HR-directeur bij Oxfam Solidariteit en Annelies Wybo, organisatieadviseur bij Kessels & Smit.

 

Waarom werken aan leiderschap

“Het thema kwam boven drijven in een tevredenheidsenquête bij medewerkers: de noodzaak om aan leiderschap te werken. Elke leidinggevende vervulde zijn rol zoals hij of zij dacht dat het goed was. Maar er was geen rode draad, niet voor leidinggevenden en niet voor werknemers.” Aan het woord is Maggelien Lambrechts, HR-directeur bij Oxfam Solidariteit. Zij ondersteunt een 40-tal leidinggevenden bij het realiseren van hun opdracht.

 

“In het verleden hadden leidinggevenden al opleiding gekregen, maar dit was eerder een versnipperd aanbod. Het ene thema door opleider 1 voor één groep leidinggevenden, een ander thema door opleider 2 voor een andere groep. Wat miste, was enerzijds een overkoepelende visie en anderzijds een aanpak die alle leidinggevenden mee in het bad nam. Daarom gingen we op zoek naar een aanbod voor alle leidinggevenden, met een visie die door alle leidinggevenden samen zou worden gedragen.”

 

Enthousiast onthaald

De vraag naar een breed gedragen aanpak werd warm onthaald door de leidinggevenden in de organisatie. Zij waren vragende partij om een gedeeld kader uit te werken en keken uit naar de uitwisseling onder elkaar en over de verschillende afdelingen heen.

 

Maggelien: “Ik was verrast over het enthousiasme. Uiteindelijk vraagt zo’n traject wel wat tijd van leidinggevenden. Ze moeten op de sessies aanwezig zijn en hebben tussendoor ook wel wat huiswerk. Maar de sfeer was heel positief, zeker na de kick-off.”

 

“Dit traject versterkt de cultuur die er al is.” – deelnemer

 

Annelies Wybo en Kris Snick stonden in voor de begeleiding van het traject. Annelies: “Voor dit leiderschapstraject inspireerden we ons op de ‘journey of the hero’. Het principe hierbij is dat elke leider een reis aanvat waarbij hij of zij een aantal uitdagingen tegekomt. Deze uitdagingen moet je overwinnen om versterkt op een nieuwe plek aan te komen. Het startpunt van de leiderschapsreis was dan ook de focus op ‘jezelf’. Wie ben jij als persoon? Welke weg heb je afgelegd? Wat heeft je tot hier gebracht? Waar loop je tegenaan in je rol als leidinggevende? Wat wil je leren of verder ontwikkelen? Een scherpe focus van de persoonlijke leerdoelstelling is essentieel om als leidinggevende je eigen leertraject vorm te kunnen geven. Zo kon iedereen uit een reeks van 6 workshops die zaken kiezen die bij zijn of haar eigen leerdoelstelling pasten. Daarnaast reikten we tijdens gemeenschappelijke sessies ook algemene kaders aan rond leiderschap, communicatie en talentgericht werken. Dit waren ook momenten om ervaringen uit te wisselen met andere leidinggevenden, om te leren met en van ander collega’s. Elke deelnemer had dus voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid om te kiezen waarop hij of zij de focus zou leggen en in welke inhoudelijke thema’s hij of zij zich verder zou verdiepen. De individuele coachingsessies boden een extra verdiepingsmogelijkheid.”

 

“Deze verantwoordelijkheid trekken we door naar de organisatie. Het kader rond wat men bij Oxfam onder ‘goed leiderschap’ verstaat is niet door de directie gemaakt. Deze visie op leiderschap is samen met alle leidinggevenden en deelnemers van dit traject op een participatieve manier tot stand gekomen. Zo hebben we 13 leiderschapspraktijken beschreven waarbij een medewerker leuke cartoons heeft gemaakt. Het was knap om te zien hoe dit er eerst niet was, en daarna al snel als een basis werd gezien om de eigen ontwikkeling als leidinggevende op af te toetsen. Alsof het nooit anders geweest was. Een kader dat ook in de toekomst voor nieuwe leidinggevende of bij ontwikkelingsgespreken als basis zal dienen.”

 

Warme momenten

Maggelien: “Er zaten een aantal mooie momenten in het traject. De kick-off bijvoorbeeld. Dat was de eerste keer dat we met de hele groep van leidinggevenden uit verschillende afdelingen samen zaten. De deelnemers vonden dat heel verrijkend. Want ondanks het feit dat de realiteit vaak heel anders is tussen de hoofdzetel of een tweedehandswinkel, zijn er ook veel gelijkenissen. Het resultaat van dit moment was zelfs dat we met de deelnemers beslist hebben om tijdens de gemeenschappelijke sessies altijd voor gemixte groepen te zorgen en niet voor splitsing tussen afdelingen zoals we eerder dachten.“ Ook de intervisieworkshops waren ontzettend interessant. Hier dachten leidinggevenden samen na over een bestaande case volgens een vastgelegde methodiek. Ze vonden dit heel interessant en zijn er vandaag verder mee aan de slag.”

 

De talentenworkshop is ook zeker een belangrijk onderdeel binnen een leiderschapstraject. De taal van de talenten, die iedereen in zijn werk inzet, zorgt ervoor dat je elkaar op een andere manier leert kennen. Het model geeft nieuwe perspectieven voor de dagdagelijkse samenwerking. Je krijgt nieuw inzichten en een frisse blik op de collega’s. Het schuurt soms tussen mensen, maar zo’n talentenworkshop geeft je inzicht in hoe dat komt en maakt het gesprek erover mogelijk.

 

Een duidelijke impact

Een snelle impact top 3:

  • Meer eigenaarschap bij leidinggevenden
  • Sterkere teams die successen en problemen meer met elkaar bespreken
  • Meer aandacht voor positieve zaken

 

Maggelien: Voor mij persoonlijk was het een zeer geslaagd traject. Het was de eerste keer dat ik leidinggevenden met elkaar in overleg zag gaan. Daarvoor kwamen ze altijd bij ons (HR) langs. Leidinggevenden gingen nooit bij elkaar te rade. Nu is er een sfeer die het mogelijk maakt om bij elkaar af te toetsen.”

 

Ook de leidinggevenden en medewerkers waren heel positief. De aanpak zorgde er voor dat iedereen binnen de organisatie heeft bijgeleerd. Ook vanuit de syndicale delegatie werd er positief gereageerd. Het was duidelijk dat er geïnvesteerd werd in de organisatie, met positieve gevolgen voor alle medewerkers.

 

“Ik heb de indruk dat er een andere dynamiek aan het ontstaan is in de relaties. De leden van de teams zijn constructiever en meer bereid om te co-creëren met hun leidinggevenden om tot oplossingen te komen.” - deelnemer

 

Een aanrader

Maggelien: “Ik zou het traject zeker aanraden aan anderen. Het werkt heel motiverend om in een langer traject te stappen. Annelies en Kris hebben een stevige basis, die ze naadloos hebben aangepast aan de cultuur van Oxfam Solidariteit. Ze hebben leidinggevenden betrokken in het ontwerpen van het traject. Op die manier was het traject helemaal op maat en was het eigenaarschap breed gedeeld binnen de organisatie. Het is een heel positief verhaal waaruit we veel hebben geleerd. Het is echt ingebed geweest in de organisatie, waardoor er nu de goesting is om er mee verder te gaan.”