Knowmads   voorkant 111956479288

Leren en innoveren op het werk met het Koploperstraject

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Leren en innoveren zijn van groot belang om van waarde te blijven in deze snel veranderende tijd. Hoe maken we beter gebruik van elkaars expertise en talenten? Hoe houden we zicht op ideeën die om ons heen ontstaan? Hoe ontwikkelen we in de organisatie nieuwe kennis? Hoe blijven we werken aan een positief leerklimaat? Hoe zorgen we ervoor dat niet ieder individueel het wiel gaat uitvinden?

 

Voor dit soort vragen is een andere manier van organiseren nodig waarin netwerken, kennis delen, leren en innoveren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En waarin technologie een ondersteunende rol vervult. Zo’n aanpak wordt knowmadisch werken genoemd.

 

Knowmadisch werken handen en voeten geven in je organisatie leer je niet in een training. Dat vraagt om experimenteren en al lerend werken. Collega Mariel Rondeel heeft samen met Sibrenne Wagenaar, Joitske Hulsebosch, Joke van Alten en Maarten Thissen een nieuw traject ontwikkeld om organisaties en professionals hierbij te ondersteunen: het Koploperstraject.

 

Dit traject biedt organisaties de kans om te onderzoeken hoe je knowmadisch werken kunt stimuleren en faciliteren, en biedt drie professionals uit elke organisatie de ruimte om deze manier van werken te ontwikkelen. Knowmadisch werken komt uiteindelijk pas tot zijn recht als het gefaciliteerd wordt en collega’s hier samen in optrekken. We willen met inhoudelijke bouwstenen aansluiten bij de vragen en fasen waar jullie als organisatie en professionals voor staan.

 

Meer info?

  • Meer informatie vind je in deze flyer.
  • Op 2 december kan je voorproeven in het Design Lab. Je maakt dan kennis met de begeleiders en met andere potentiële deelnemers. Je gaat zelf op een knowmadische manier aan de slag en verkent hoe knowmadisch werken in ieders werk en organisatie kan bijdragen aan innovatie en goed vakmanschap. Aanmelden voor 15 november 2019 bij: info@ennuonline.com ofkijk hier voor meer informatie.