Innovatietraject Talentgericht werken in de klas

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


De afgelopen jaren is het thema talent op de voorgrond gekomen in ons onderwijs. Erg veel scholen zijn bezig met experimenten, spreken jongeren aan op talenten. Zowel CEGO als Kessels & Smit heeft de afgelopen jaren enorm veel materiaal ontwikkeld rond talent in het onderwijs. En tegelijkertijd zien we dat heel veel scholen met talent aan de slag gaan in activiteiten die strikt genomen niet tot het curriculum behoren. Dat sterkt ons om de uitdaging aan te gaan en het werken vanuit talent ook binnen te brengen in de klas en in het curriculum.

 

Innovatietraject

Op 13 november start in Vlaanderen het innovatietraject Talentgericht werken in de klas, waarin we ons richten op leerkrachten uit het secundair onderwijs. Zij hebben behoefte aan inspiratie en ondersteuning in het zoeken naar nieuwe manieren om in de klas te werken aan talent, gekoppeld aan het vak en aan de eindtermen.

 

Aanpak

 • Een innovatietraject met een zo groot mogelijk aantal vakleerkrachten uit het secundair onderwijs (eventueel vergezeld door directielid/staflid).
 • Tien woensdagnamiddagen in het schooljaar 2013-2014.
 • In elke bijeenkomst zitten drie onderdelen verweven: inspiratie door (externe) gastsprekers, reflectie en intervisie, experimenteren en ontwerpen.
 • De bijeenkomsten gaan bij voorkeur door in deelnemende scholen zodat scholen elkaar ook leren kennen.
 • Aan het einde van het traject heeft elke deelnemende leraar/school een ontwerp voor een eigen pilootproject in hun school.
 • Deze pilootprojecten worden uitgevoerd als experiment in het schooljaar 2014-2015. Dan worden nieuwe bijeenkomsten gepland om van elkaar te leren, best practices te onderzoeken en om piloten bij te sturen.
 • Einde schooljaar 2014-2015 worden de piloten geëvalueerd en worden samen met de leraren aanbevelingen geformuleerd.

 

Kern

 • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid in het bepalen van de leerweg naar de eindtermen toe.
 • Leerlingen en leerkrachten gaan actief aan de slag met talent in de klas.
 • Verhogen van betrokkenheid en welbevinden van leerlingen (en leerkrachten).
 • Uitdagen van leerlingen.
 • De eindtermen overtreffen: leerlingen laten schitteren.

 

Meer informatie kan je in de onderstaande flyer vinden.