HomeInspiration › Article

Gregory Bateson

par: Robert van Noort - ; Source Leren in Ontwikkeling 1/2, p.6-8   25-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In de rubriek Helden! beschrijven auteurs uit het HRD-werkveld een persoon die een inspiratiebron is (geweest) voor hun beroepsmatig functioneren.

 

In dit artikel beschrijft Robert van Noort de 'types of learning' van Gregory Bateson. Eind jaren zestig kwam Bateson tot het inzicht dat leren en evolueren identieke processen zijn. Het in kaart brengen van de formele stappen daarin vormde zijn hoofdwerk, dat in 1979 verscheen.